Insurans perjalanan

Ingin membeli insurans perjalanan? Berikut adalah beberapa maklumat.

Ingin membeli insurans perjalanan? Berikut adalah beberapa maklumat.

Apabila membeli polisi insurans perjalanan, semak dengan teliti sebab-sebab yang dilindungi serta terma polisi, syarat dan pengecualian kerana perlindungan, pelan dan pembekal berbeza-beza di peringkat global. Harap maklum bahawa insurans perjalanan secara umumnya tidak melindungi “peristiwa yang diramalkan”—atau yang mempunyai jangkaan yang munasabah untuk berlaku—walaupun sekiranya peristiwa tersebut merupakan salah satu sebab yang dilindungi. Koronavirus (COVID-19) mungkin dianggap sebagai peristiwa yang diramalkan dan mungkin tidak dilindungi oleh kebanyakan polisi insurans perjalanan.

Airbnb menyediakan maklumat ini untuk tujuan pendidikan umum sahaja. Airbnb tidak menawarkan insurans perjalanan atau menyokong produk atau perkhidmatan mana-mana syarikat, ejen atau broker insurans perjalanan pada masa ini.

Adakah anda memerlukan insurans perjalanan?

Pengembara mungkin mahu mempertimbangkan untuk membeli insurans perjalanan. Keperluan individu mungkin berbeza, tetapi umumnya, ada pelbagai faedah yang boleh anda pertimbangkan semasa memilih pelan anda.

Pelan mungkin termasuk:

Pengembara mungkin mahu mempertimbangkan untuk membeli insurans perjalanan. Keperluan individu mungkin berbeza, tetapi umumnya, ada pelbagai faedah yang boleh anda pertimbangkan semasa memilih pelan anda.

Pelan mungkin termasuk:

Pembatalan perjalanan

Manfaat ini boleh melindungi anda apabila sebab-sebab tertentu yang dilindungi menghalang anda daripada membuat perjalanan anda, seperti cuaca atau mogok pekerja; penyakit, kecederaan, atau kematian; atau gangguan berkaitan kerja.

Gangguan perjalanan

Manfaat ini boleh membayar balik perbelanjaan anda sekiranya anda perlu menamatkan perjalanan anda lebih awal selepas ia bermula.

Perbelanjaan perubatan

Manfaat ini boleh membayar balik perbelanjaan perubatan anda disebabkan penyakit atau kemalangan yang berlaku semasa perjalanan.

Perkhidmatan bantuan kecemasan

Manfaat ini boleh memberikan bantuan apabila anda mengembara untuk keperluan kritikal seperti pengangkutan kecemasan, pemindahan perubatan, rujukan doktor, dan visa dan pasport yang hilang atau dicuri.

Perlindungan bagasi hilang dan rosak

Manfaat ini boleh memberikan perlindungan jika barang peribadi anda hilang, dicuri atau rosak semasa perjalanan.

Batalkan atas Sebarang Sebab (CFAR)

Manfaat ini boleh membayar balik kepada anda untuk keseluruhan perjalanan atau sebahagian daripada perbelanjaan perjalanan yang ditanggung jika perjalanan dibatalkan atas sebarang sebab.

Setiap program berbeza. Penting untuk menyemak terma polisi insurans untuk menentukan sama ada pelan tersebut sesuai untuk keperluan anda.

Apabila membeli polisi insurans perjalanan, semak dengan teliti sebab-sebab yang dilindungi serta terma polisi, syarat dan pengecualian kerana perlindungan, pelan dan pembekal berbeza-beza di peringkat global. Harap maklum bahawa insurans perjalanan secara umumnya tidak melindungi “peristiwa yang diramalkan”—atau yang mempunyai jangkaan yang munasabah untuk berlaku—walaupun sekiranya peristiwa tersebut merupakan salah satu sebab yang dilindungi. Coronavirus (COVID-19) mungkin dianggap sebagai peristiwa yang diramalkan dan perlindungan tertentu mungkin tidak terpakai.

Tempat membeli insurans perjalanan

Organisasi pengumpulan maklumat insurans perjalanan menyatukan pelan daripada banyak syarikat insurans perjalanan yang berbeza supaya anda boleh membandingkan pelan dan memilih pelan dengan perlindungan dan harga yang sesuai untuk keperluan anda.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip.

The above link has been provided by a travel insurance aggregator and is available in the USA and Canada. It is not a recommendation or endorsement of the aggregator or any insurance products available through it, some of which may not be available in all states, provinces, or territories.

Perkara yang perlu diambil kira

Baca cetakan halus.

Polisi anda termasuk butiran perkara yang dilindungi dan perkara yang dikecualikan. Semasa dalam perjalanan anda, pastikan polisi anda boleh diakses sekiranya berlaku sesuatu dan anda perlu memfailkan tuntutan.

Terokai semua pilihan.

Anda mempunyai banyak pilihan, jadi pastikan untuk membandingkan manfaat perlindungan dan harga.

Semak polisi anda dengan teliti dan tanya soalan.

Hubungi pembekal untuk bertanya soalan selepas menyemak perlindungan, terma, syarat dan pengecualian.

Semak perlindungan sedia ada anda.

Sesetengah kad kredit mungkin menawarkan rancangan insurans perjalanan dan faedah lain, seperti perlindungan kereta sewa. Sesetengah polisi pemilik rumah mungkin mempunyai perlindungan untuk kecurian atau kehilangan barang peribadi semasa anda tiada di rumah. Anda juga mungkin mempunyai perlindungan melalui majikan anda.

Jawapan kepada soalan anda

Adakah insurans perjalanan menyediakan perlindungan untuk tuntutan berkaitan COVID-19?

Pastikan anda memahami terma dan syarat mana-mana pelan yang anda beli. Keadaan yang diketahui atau diramalkan seperti wabak novel koronavirus (COVID-19) dan peristiwa lain yang diketahui mungkin dikecualikan daripada kebanyakan polisi dan mungkin tidak dilindungi.

Jika anda membeli perlindungan sebelum wabak novel koronavirus (COVID-19), kami syorkan anda menyemak polisi anda dengan teliti. Perlindungan insurans untuk tuntutan yang timbul daripada novel koronavirus (COVID-19) adalah terhad. Sebagai contoh, perlindungan mungkin tersedia jika anda benar-benar sakit atau dikuarantin, tetapi tidak jika anda membatalkan perjalanan anda kerana takutkan virus tersebut.

Adakah saya perlu membeli insurans perjalanan?

Rancangan insurans perjalanan menawarkan pelbagai faedah yang mungkin termasuk bayaran balik caj yang tidak boleh dibayar balik untuk pembatalan perjalanan yang tidak dijangka, gangguan atau kelewatan, bayaran balik perbelanjaan perubatan, perkhidmatan bantuan kecemasan, perlindungan bagasi yang hilang dan rosak, kecurian harta peribadi semasa perjalanan, dan banyak lagi. Insurans perjalanan tersedia secara komersil walaupun perlindungan, pelan dan pembekal berbeza-beza di seluruh dunia.

Apakah perbezaan antara perlindungan gangguan perjalanan dan perlindungan pembatalan perjalanan?

Perlindungan gangguan perjalanan boleh membayar balik anda jika anda perlu menghentikan perjalanan anda atas alasan yang dilindungi. Perlindungan pembatalan perjalanan boleh membayar balik kepada anda jika perjalanan anda dibatalkan atas alasan yang dilindungi.

Adakah saya mempunyai insurans perjalanan di bawah kad kredit saya?

Sesetengah kad kredit mungkin menawarkan perlindungan perjalanan terhad yang diberikan di bawah insurans perjalanan atau program pembatalan perjalanan. Program berbeza-beza daripada segi perlindungan, pengecualian dan sekatan.

Program kad kredit boleh menyediakan:

  • Perlindungan kereta sewaan (termasuk yuran hilang guna)
  • Bagasi yang hilang atau rosak
  • Insurans kematian akibat kemalangan dan/atau kemalangan penerbangan
  • Bantuan perjalanan kecemasan dan faedah concierge

Kami cadangkan anda menyemak faedah kad kredit anda termasuk sebarang faedah perlindungan perjalanan yang tersedia untuk anda berdasarkan keahlian anda.