Langkau ke kandungan
  Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan
  Masa menunggu lebih panjang daripada biasa sekarang
  Disebabkan koronavirus (COVID-19), kami kini menerima banyak permohonan dan bekerja dengan sedikit kakitangan. Jika anda ada tempahan yang akan berlangsung lebih daripada 72 jam lagi, sila hubungi kami lebih hampir dengan tarikh daftar masuk anda supaya kami boleh menyokong mereka yang memerlukan bantuan segera. Untuk menukar atau membatalkan tempahan, pergi ke halaman perjalanan atau papan pemuka hos anda.

  Terma dan Syarat Program Rujukan Hos - Hos Yang Merujuk

  HARAP MAKLUM BAHAWA ANDA BERSETUJU DENGANTERMA PERKHIDMATAN DAN DASAR PRIVASI AIRBNB APABILA ANDA MEMOHON UNTUK MENYERTAI PROGRAM RUJUKAN HOS DAN MENGGUNAKAN PAPAN PEMUKA RUJUKAN HOS SERTA ALAT DAN LAMAN WEB LAIN YANG DISEDIAKAN OLEH AIRBNB. TERMA DAN SYARAT (“TERMA”) PROGRAM INI MELENGKAPKAN TERMA PERKHIDMATAN DAN DASAR PRIVASI AIRBNB. SILA RUJUK TERMA PERKHIDMATAN DAN DASAR PRIVASI AIRBNB SEBELUM BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN INI.

  Keterangan Program

  Program Rujukan Hos Airbnb (“Program”) membenarkan ahli layak dan terpilih yang dijemput untuk menjana pendapatan (lihat bahagian Bayaran di bawah) dengan merujuk kepada Airbnb Hos baharu, kali pertama (“Hos Yang Dirujuk”) yang mencipta penyenaraian atau mengaktifkan penyenaraian sedia ada buat kali pertama dan berjaya melengkapkan tempahan. Tempahan yang “Selesai” adalah tempahan yang diterima oleh Hos Yang Dirujuk dan dibayar oleh Tetamu dan yang tidak dibatalkan oleh Tetamu atau Hos Yang Dirujuk pada bila-bila masa sebelum atau selepas daftar masuk yang dijadualkan untuk tempahan tersebut.

  Hos Yang Dirujuk akan dikaitkan dengan jemputan Hos Yang Merujuk. Hos Yang Merujuk hanya boleh mendapatkan Bayaran untuk 25 Hos Pertama Yang Dirujuk (iaitu 25 Hos pertama yang mereka Rujuk di bawah Program Rujukan ini) yang telah Melengkapkan tempahan pertama mereka selaras dengan Terma-terma ini.

  Untuk menyertai program ini, Hos Yang Merujuk mesti bersetuju dengan Terma-terma ini. Program ini tidak boleh digabungkan dengan program rujukan atau insentif Airbnb yang lain. Dengan menyertai Program ini, anda tidak lagi berpeluang untuk mendapatkan kredit kupon promosi (“Kredit Perjalanan”) melalui program rujukan Airbnb yang lain bagi Hos Yang Dirujuk. Apabila anda merujuk Hos Yang Dirujuk, Hos tersebut akan melihat penyenaraian dan profil Airbnb anda pada halaman pendaratan bagi Pautan Rujukan anda.

  Penggunaan Papan Pemuka

  Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan Papan Pemuka Rujukan Hos (“Papan Pemuka”) bagi sebarang tujuan selain daripada memantau kemajuan anda sendiri dan kemajuan orang lain dalam kawasan geografi anda. Anda akan menghormati privasi orang lain dan mematuhi undang-undang yang berkenaan.

  Rujukan Anda

  Anda bersetuju untuk (i) berusaha sebaik mungkin untuk merujuk Hos Yang Dirujuk untuk mencipta dan mengaktifkan penyenaraian yang telah dikenal pasti; dan (ii) mengajar Hos Yang Dirujuk tentang cara menggunakan platform Airbnb, termasuk cara menerima tempahan melalui platform Airbnb, dengan menunjukkan sumber di airbnb.com kepada mereka. Anda tidak boleh mewakili diri anda sebagai pekerja, perantara atau ejen atau sebagai pihak yang diberi kuasa untuk mengikat Syarikat. Anda tidak boleh mencipta bahan (termasuk kad perniagaan, laman web atau alamat e-mel) yang tertera jenama Syarikat atau yang menggambarkan sebarang penggabungan atau perhubungan agensi antara anda dan Airbnb. Walau bagaimanapun, anda mesti menyatakan bahawa anda Hos Yang Merujuk yang menggalakkan Hos untuk menyenaraikan penginapan mereka di Airbnb.

  Berkongsi Pautan Rujukan

  Rujukan hanya boleh digunakan untuk tujuan peribadi dan bukan komersial dan hanya dikongsi dengan kenalan peribadi yang akan menghargai penerimaan jemputan ini. Pautan rujukan tidak boleh disiarkan atau diedarkan jika tidak ada asas yang munasabah untuk mempercayai bahawa semua atau kebanyakan penerima adalah rakan peribadi (seperti laman web kupon, Reddit, atau Wikipedia).

  Anda bersetuju dan menyatakan bahawa anda akan menggunakan kaedah dan teknik rujukan yang akan diterima baik oleh orang lain dan tidak menyalahi undang-undang. Anda hanya perlu menghubungi orang yang telah memberikan persetujuan mereka kepada anda untuk dihubungi dan anda tidak sepatutnya menghubungi bakal hos yang tinggal di bangunan yang penghuninya dilarang menyewakan penginapan mereka untuk jangka pendek oleh undang-undang, seperti perumahan yang ditaja oleh kerajaan. Anda bersetuju dan menyatakan bahawa anda akan sentiasa menghormati privasi orang lain (iaitu tidak melakukan spam), jujur, terbuka, dan telus tentang diri anda dan perkara yang anda tawarkan (iaitu tidak mengelirukan). Pastikan anda memberitahu rakan-rakan anda dan orang lain yang anda jemput untuk menyertai Airbnb supaya menyemak undang-undang yang mungkin terpakai kepada mereka dan mengajar mereka tentang perkara yang perlu dilakukan untuk menjadi hos yang bertanggungjawab. Butiran lanjut tersedia di menjadi hos yang bertanggungjawab.

  Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyediakan akaun, membuat penyenaraian, atau menyediakan kandungan penyenaraian bagi pihak Hos Yang Dirujuk dan anda tidak akan layak untuk mendapat bayaran jika anda melanggar Terma Program Rujukan Hos ini.

  Bayaran

  Jika anda berada di Amerika Syarikat, anda akan menerima jumlah yang dinyatakan pada Halaman hantaran rujukan di bawah tajuk “Rujukan”.

  Jika anda berada di luar Amerika Syarikat, anda akan menerima jumlah yang setara dalam mata wang tempatan (iaitu, mata wang bagi kaedah bayaran yang anda pilih untuk pembayaran).

  Jika berkenaan, nilai mata wang tempatan yang setara akan dikira menggunakan kadar seluruh sistem, yang dikenali sebagai kadar pertukaran asas, untuk pertukaran mata wang menggunakan data daripada satu atau lebih pihak ketiga, seperti OANDA. Kami sentiasa mengemas kini kadar pertukaran asas, tetapi ia mungkin tidak sama dengan kadar pasaran masa nyata.

  Untuk layak mendapat sebarang pembayaran, tempahan pertama yang diterima oleh Hos Yang Dirujuk mesti bernilai (tidak termasuk yuran pembersihan, cukai dan tawaran istimewa) sekurang-kurangnya USD100 (atau setara dalam mata wang tempatan anda). Hos Yang Dirujuk mempunyai 150 hari dari tarikh mereka dijemput untuk Melengkapkan tempahan pertama mereka yang layak untuk mendapat Bayaran.

  Semua Hos Yang Dirujuk mesti Hos baharu yang menerima tetamu buat kali pertama. Tiada bayaran akan dibuat untuk penyenaraian yang dicipta oleh Hos Airbnb semasa atau terdahulu, atau bagi tempahan yang dibuat oleh keluarga atau rakan-rakan Hos Yang Dirujuk, atau untuk tempahan di tempat yang sama ada Hos Yang Dirujuk atau penyenaraian Hos Yang Dirujuk mempunyai alamat yang sama seperti anda. Pembayaran akan dibuat dalam tempoh 30 hari selepas setiap acara yang layak, kepada mekanisme pembayaran yang anda tetapkan pada akaun Airbnb anda. Terma Perkhidmatan Airbnb yang berkaitan dengan cukai yang dikenakan terpakai kepada mana-mana pembayaran Program.

  Sama ada pembayaran perlu dijelaskan akan menjadi keputusan yang dibuat mengikut budi bicara mutlak Airbnb. Airbnb berhak untuk membuat apa-apa remedi, termasuk penafian pembayaran atau pembatalan akaun anda, jika disyaki berlakunya penipuan, gangguan atau pelanggaran lain terhadap Terma Perkhidmatan Airbnb atau Terma ini.

  Insentif dan Program Tambahan

  Dari semasa ke semasa, Airbnb boleh menyiarkan insentif dan program tambahan yang terpakai kepada pasaran tertentu. Pengumuman sedemikian akan merangkumi maklumat khusus mengenai syarat-syarat untuk menerima insentif sedemikian di pasaran tersebut.

  Cukai

  Peraturan cukai mungkin menghendaki kami mengutip maklumat cukai yang bersesuaian daripada Hos Yang Merujuk, atau untuk menahan cukai daripada pembayaran, atau kedua-duanya. Sebagai contoh, peraturan IRS menetapkan bahawa kami mesti mengutip Borang IRS W-9 daripada warga AS yang menerima bayaran. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan maklumat di dalam borang cukai adalah terkini, lengkap dan tepat. Jika anda gagal memberikan kepada kami dokumentasi yang kami tentukan memadai untuk kami tidak menjalankan kewajipan kami (jika ada) untuk menahan bayaran kepada anda, kami berhak atas budi bicara mutlak kami untuk membekukan semua pembayaran kepada anda sehingga mencapai penyelesaian, untuk menahan jumlah tersebut seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, atau untuk melakukan kedua-duanya.

  Anda faham dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan (i) syarat pelaporan Cukai yang berkenaan, dan (ii) Cukai yang perlu disertakan, dan untuk menyertakan Cukai yang akan dikutip atau kewajipan yang berkaitan dengan Cukai yang berkenaan. Anda juga bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghantar kepada pihak berkuasa yang berkaitan sebarang Cukai yang disertakan atau diterima oleh anda. Airbnb tidak boleh dan tidak menawarkan nasihat berkaitan Cukai kepada anda. Jika berkenaan, atau berdasarkan permintaan, Airbnb boleh mengeluarkan invois VAT yang sah kepada anda.

  Jenis Hubungan

  Anda mengakui dan bersetuju bahawa terma dan syarat asas sebelum penyertaan anda dalam Program ini ialah anda bukan pekerja, perantara atau ejen Syarikat, dan anda tidak akan memperlihatkan diri anda sebagai, atau memberi sebarang sebab kepada orang lain untuk percaya, bahawa anda adalah pekerja, perantara atau ejen Syarikat. Anda bersetuju tiada apa-apa dalam penyertaan anda akan ditafsirkan sebagai mewujudkan hubungan pekerjaan atau agensi antara Syarikat dan anda. Oleh itu, anda tidak pernah pada bila-bila masa dan tidak berhak untuk, dan dengan ini secara muktamad mengetepikan apa-apa hak atau tuntutan terhadap, manfaat yang diberikan oleh Syarikat kepada pekerjanya dari semasa ke semasa, termasuk masa bercuti, faedah, gaji, bonus, saham atau opsyen saham, perkongsian keuntungan, insurans, atau manfaat perubatan dan kesihatan. Syarikat tidak akan membawa apa-apa liabiliti atau insurans lain bagi pihak anda atau memihak kepada anda.

  Jaminan

  Anda mewakili dan menjamin bahawa: (a) anda telah mendapatkan semua persetujuan dan kebenaran yang diperlukan untuk menyertai Program ini, (b) anda tidak mempunyai kewajipan atau komitmen sedia ada sebelum ini (dan tidak akan mengambil atau menjalankan sebarang tanggungjawab atau komitmen) yang akan bercanggah atau tidak konsisten dengan atau yang akan menghalang anda daripada menjalankan tanggungjawab anda di bawah Perjanjian ini, (c) anda akan mematuhi sepenuhnya pada setiap masa semua undang-undang yang berkenaan dan anda tidak akan melanggar mana-mana hak pihak ketiga (termasuk Airbnb).

  Ganti Rugi

  Anda akan membela, menanggung rugi dan melindungi Airbnb daripada dan terhadap semua tuntutan, ganti rugi, liabiliti, kerugian, perbelanjaan dan kos (termasuk yuran dan perbelanjaan yang munasabah bagi peguam dan profesional lain) yang timbul daripada atau akibat daripada kecuaian anda atau salah laku yang disengajakan berkenaan dengan penyertaan anda dalam Program ini.

  Penamatan

  Airbnb boleh menamatkan penyertaan anda dalam Program ini pada bila-bila masa, atas sebarang sebab atau tanpa sebab. Hak dan kewajipan pihak-pihak di bawah Terma ini akan terpelihara apabila Perjanjian ini tamat tempoh atau ditamatkan.

  Pengecualian dan Had Liabiliti

  Dalam apa jua keadaan Airbnb tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan khas, sampingan, punitif, teladan atau apa saja akibat yang berkaitan dengan Perjanjian ini, walaupun Syarikat telah dimaklumkan terlebih dahulu tentang kemungkinan kerosakan sedemikian. Dalam apa jua keadaan, liabiliti agregat Syarikat kepada anda berhubung dengan Perjanjian ini tidak melebihi jumlah agregat bayaran yang dibuat oleh Syarikat kepada anda mengikut Perjanjian ini.

  Pengubahsuaian

  Airbnb berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah suai Program ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan maklumat terkini pada halaman ini. Dengan terus mengakses Papan Pemuka atau merekrut Hos Yang Dirujuk, anda bersetuju bahawa Terma ini diterima oleh anda dan mengikat anda. Jika Terma yang diubah suai tidak diterima oleh anda, satu-satunya tindakan anda adalah berhenti menggunakan Papan Pemuka dan menamatkan penyertaan Program anda.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?