Langkau ke kandungan
  Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan
  Masa menunggu lebih panjang daripada biasa sekarang
  Disebabkan koronavirus (COVID-19), kami kini menerima banyak permohonan dan bekerja dengan sedikit kakitangan. Jika anda ada tempahan yang akan berlangsung lebih daripada 72 jam lagi, sila hubungi kami lebih hampir dengan tarikh daftar masuk anda supaya kami boleh menyokong mereka yang memerlukan bantuan segera. Untuk menukar atau membatalkan tempahan, pergi ke halaman perjalanan atau papan pemuka hos anda.

  Tanggungjawab undang-undang hos perniagaan EU yang menawarkan penginapan untuk disewa atau perkhidmatan lain kepada pengguna di Airbnb

  Perhatian: Halaman ini hanya untuk tujuan penyampaian maklumat. Maklumat yang diberikan di bawah ini tidak bertujuan sebagai nasihat undang-undang. Jika anda tidak jelas tentang bagaimana mana-mana undang-undang ini terpakai kepada anda, dapatkan nasihat daripada peguam atau penasihat undang-undang lain.

  Bila saya perlu bertindak sebagai hos perniagaan di Airbnb?

  Menurut undang-undang, anda bertindak sebagai hos perniagaan jika aktiviti hos anda di Airbnb berkaitan dengan perdagangan, perniagaan, kraf atau profesion anda. Jika anda menyewa penginapan atau menawarkan perkhidmatan lain sebagai syarikat atau pemilik tunggal di dunia luar talian, maka aktiviti hos anda di Airbnb juga mungkin merupakan aktiviti komersial. Jika anda berkongsi rumah anda atau menawarkan perkhidmatan lain di Airbnb selain daripada perniagaan atau profesion biasa anda, kelayakan aktiviti anda di Airbnb bergantung kepada beberapa faktor. Anda biasanya dianggap sebagai perniagaan jika anda menyewa kediaman utama atau kedua anda secara kerap atau menawarkan perkhidmatan lain dalam tempoh yang lebih lama untuk mendapatkan keuntungan. Senarai ini tidak lengkap dan aktiviti-aktiviti lain mungkin menunjukkan yang anda beroperasi sebagai sebuah perniagaan.

  Jika mana-mana perkara di atas terpakai, maka anda mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengisytiharkan diri anda sebagai hos perniagaan di Airbnb.

  Apakah maklumat yang perlu saya berikan sebagai hos perniagaan?

  Jika anda seorang hos yang dianggap sebagai sebuah perniagaan di EU, anda mesti menunjukkan maklumat berikut dengan jelas pada semua penyenaraian anda:

  • Nama syarikat anda (jika berkenaan) atau nama di mana anda bertindak sebagai pedagang
  • Nama penuh anda sebagai pemilik tunggal atau nama penuh wakil sah syarikat anda
  • Alamat perniagaan anda (Kotak PO tidak mencukupi)
  • Butiran hubungan anda, termasuk alamat e-mel dan nombor telefon
  • Nombor pendaftaran dan daftar perdagangan anda (jika berkenaan)
  • Nombor pengenalan Cukai Nilai Tambah anda (jika berkenaan)
  • Jika berkenaan, butiran mana-mana dewan perniagaan yang bertanggungjawab
  • Jika berkenaan, butiran mana-mana skim kuasa yang terpakai pada anda, termasuk nama pihak berkuasa yang berkaitan

  Pastikan anda menerangkan penginapan atau perkhidmatan anda dengan tepat dan lengkap. Jangan abaikan sebarang maklumat yang berkaitan kepada tetamu. Sebagai sebuah perniagaan, anda juga dikehendaki untuk memaklumkan kepada tetamu tentang jumlah harga penginapan atau perkhidmatan anda, termasuk sebarang cukai yang berkenaan.

  Adakah pengguna yang menempah penginapan daripada hos perniagaan di Airbnb berhak untuk menarik balik tempahan dalam tempoh 14 hari?

  Tidak, mengikut Art. 16 (l) kontrak Arahan Hak Pengguna EU yang berkaitan dengan peruntukan penginapan dikecualikan daripada hak untuk menarik balik tempahan jika kontrak disediakan bagi tarikh atau tempoh prestasi tertentu. Walau bagaimanapun, anda perlu memaklumkan tetamu anda bahawa mereka tidak berhak untuk menarik balik tempahan.

  Sila maklum: Ini tidak memberi kesan kepada hak tetamu mengikut dasar pembatalan yang anda telah tetapkan untuk penyenaraian anda.

  Bagaimana cara untuk memberikan butiran perniagaan saya di Airbnb?

  Jika anda bertindak sebagai hos perniagaan, anda boleh menambah dan mengedit butiran perniagaan anda (seperti yang dinyatakan di atas) di bahagian Tetapan Akaun anda. Setelah anda memberikan butiran perniagaan anda, ia akan dipaparkan secara automatik pada halaman penyenaraian terperinci bagi semua penyenaraian anda.

  Maklumat tambahan untuk hos perniagaan: