Langkau ke kandungan
Langkau ke kandungan bantuan utama

Dasar Tanpa Diskriminasi Airbnb: Komitmen Kami terhadap Penyertaan dan Rasa Hormat

Airbnb secara dasarnya adalah komuniti terbuka khusus untuk mendekatkan penduduk dunia dengan memupuk pengalaman yang bermakna dan dikongsi, antara orang ramai di serata dunia. Komuniti kami terdiri daripada berjuta-juta orang dari hampir setiap negara di seluruh dunia. Ia komuniti yang amat pelbagai, menyatukan manusia daripada budaya, nilai dan norma yang berbeza.

Komuniti Airbnb komited untuk membina dunia yang orang daripada setiap latar belakang merasa diterima dan dihormati, tidak kira sejauh mana mereka mengembara dari tempat sendiri. Komitmen ini berasaskan dua komitmen yang terpakai kepada hos dan tetamu Airbnb: penyertaan dan rasa hormat. Komitmen bersama kami terhadap prinsip-prinsip ini membolehkan setiap ahli masyarakat kami berasa dialu-alukan di platform Airbnb tidak kira identiti mereka, tempat asal, ugama, atau orang kesayangan mereka. Airbnb mengakui bahawa sesetengah bidang kuasa membenarkan, atau mewajibkan, perbezaan antara individu berdasarkan faktor-faktor seperti negara asal, jantina, status perkahwinan atau orientasi seksual, dan ia tidak mewajibkan hos melanggar undang-undang tempatan atau berbuat sesuatu yang boleh menyebabkan mereka dikenakan tindakan undang-undang. Airbnb akan memberi bimbingan tambahan dan menyesuaikan polisi tanpa diskriminasi ini agar dapat akur kepada kebenaran dan syarat ini dalam bidang kuasa yang wujud.

Walaupun kami tahu tidak mungkin satu syarikat boleh memupuk keharmonian dalam kalangan semua orang, kami percaya komuniti Airbnb boleh menggalakkan sifat memahami merentasi semua budaya. Kami komited untuk melakukan semua yang boleh untuk membantu menghapuskan segala unsur berat sebelah, diskriminasi, dan sikap tidak bertoleransi yang menyalahi undang-undang daripada platform kami. Kami ingin menggalakkan budaya dalam komuniti Airbnb—hos, tetamu dan orang yang hanya ingin menggunakan platform kami—ini melampaui sekadar pematuhan semata-mata. Untuk itu, kami semua, pekerja, hos dan tetamu Airbnb, bersetuju untuk membaca dan bertindak selaras dengan polisi berikut untuk mengukuhkan komuniti kami dan merealisasikan misi kami untuk memastikan semua orang berasas diterima, dan dialu-alukan, di mana sahaja.

 • Penyertaan – Kami mengalu-alukan tetamu daripada semua latar belakang dengan layanan baik yang tulus ikhlas serta fikiran terbuka. Menyertai Airbnb, sama ada sebagai hos atau tetamu, bermakna menjadi sebahagian daripada komuniti yang mempraktikkan penyertaan. Berat sebelah, prejudis, perkauman dan kebencian tidak diterima di platform kami atau dalam komuniti kami. Walaupun hos perlu mematuhi semua undang-undang berkenaan yang menghalang diskriminasi berdasarkan faktor seperti bangsa, agama, negara asal dan lain-lain seperti yang dinyatakan di bawah, kami pula komited untuk melakukan lebih daripada sekadar mematuhi keperluan minimum yang ditentukan oleh undang-undang.
 • Rasa Hormat – Kami saling menghormati semasa berinteraksi dan bertemu antara satu sama lain. Airbnb sedia maklum dan memahami bahawa undang-undang tempatan dan norma budaya berbeza-beza, dan meminta hos serta tetamu mematuhi undang-undang tempatan dan saling berinteraksi dengan penuh hormat, walaupun jika terdapat percanggahan pandangan dengan kepercayaan dan didikan mereka. Ahli Airbnb membawa pelbagai pengalaman latar belakang, kepercayaan dan adat kepada komuniti kami. Dengan menghubungkan individu daripada pelbagai latar belakang, Airbnb memupuk kesefahaman dan penghargaan yang lebih mendalam terhadap ciri-ciri bersama yang dikongsi oleh manusia dan menghakis prejudis yang lahir daripada tanggapan salah, maklumat salah dan salah faham.

Panduan Khusus untuk Hos di Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah (EU)

Sebagai panduan umum, kami akan cuba membiasakan diri dengan semua undang-undang persekutuan, negeri dan tempatan berkenaan yang dikenakan pada perumahan dan tempat penginapan umum. Hos perlu menghubungi khidmat pelanggan Airbnb jika mereka ada pertanyaan tentang kewajipan mereka untuk mematuhi Polisi Tanpa Diskriminasi Airbnb ini. Airbnb akan mengeluarkan panduan lanjut tentang polisi diskriminasi untuk bidang kuasa di luar Amerika Syarikat pada masa hadapan. Berpandukan prinsip tersebut, komuniti hos kami di A.S. dan EU akan mematuhi undang-undang ini sewaktu mempertimbangkan untuk menerima tetamu atau menjadi hos:

Bangsa, Warna Kulit, Kaum, Negara Asal, Agama, Orientasi Seksual, Jantina atau Status Perkahwinan

 • Hos Airbnb tidak boleh
  • Menolak tetamu berdasarkan bangsa, warna kulit, kaum, negara asal, agama, orientasi seksual, jantina atau status perkahwinan.
  • Mengenakan terma atau syarat yang berbeza berdasarkan bangsa, warna kulit, kaum, negara asal, agama, orientasi seksual, jantina atau status perkahwinan.
  • Menyiarkan penyenaraian atau membuat pernyataan yang menolak atau memilih tetamu berdasarkan bangsa, warna kulit, kaum, negara asal, agama, orientasi seksual, jantina atau status perkahwinan.

Identiti Jantina

Airbnb tidak menetapkan identiti jantina kepada pengguna kami. Kami menganggap jantina seseorang ialah seperti yang mereka nyatakan dan/atau tetapkan pada profil pengguna mereka.

 • Hos Airbnb tidak boleh
  • Menolak untuk menyewakan penginapan kepada tetamu berdasarkan jantina melainkan hos berkongsi tempat tinggal (sebagai contoh, tandas, dapur atau ruang tamu) dengan tetamu.
  • Mengenakan terma atau syarat yang berbeza berdasarkan jantina melainkan hos berkongsi ruang tempat tinggal dengan tetamu.
  • Menyiarkan penyenaraian atau membuat penyataan yang menolak atau memilih tetamu berdasarkan jantina, melainkan hos berkongsi tempat tinggal dengan tetamu.
 • Hos Airbnb boleh
  • Menyediakan unit hanya untuk tetamu yang sama jantina dengan hos jika hos berkongsi tempat tinggal dengan tetamu.

Umur dan Status Keluarga

 • Hos Airbnb tidak boleh:
  • Mengenakan apa-apa terma atau syarat yang berbeza atau menolak tempahan berdasarkan umur tetamu atau status kekeluargaan, yang dilarang oleh undang-undang.
 • Hos Airbnb boleh:
 • Memberi maklumat fakta yang betul tentang ciri-ciri penyenaraian (atau ketiadaan ciri) yang boleh menjadikan penginapan tidak selamat atau tidak sesuai untuk tetamu umur tertentu atau keluarga yang mempunyai kanak-kanak atau bayi.
 • Menyatakan dalam penyenaraian mereka sebarang sekatan berkenaan komuniti (contohnya perumahan orang tua) yang melarang tetamu di bawah usia tertentu atau keluarga yang mempunyai kanak-kanak atau bayi.

Kelainan Upaya

 • Hos Airbnb tidak boleh:
  • Menolak tetamu berdasarkan kelainan upaya sebenar atau tanggapan.
  • Mengenakan apa-apa terma atau syarat yang berbeza berdasarkan fakta bahawa tetamu mempunyai kecacatan.
  • Menukar pendapat mereka tentang sama ada unit tersebut menepati keperluan tetamu kelainan upaya untuk tetamu tertentu sahaja.
  • Bertanyakan tentang kewujudan atau tahap kelainan upaya tetamu atau kaedah yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan kelainan upaya tetamu. Walau bagaimanapun, jika tetamu menyebut tentang kelainan upaya mereka, hos boleh dan harus berbincang dengan mereka untuk menentukan sama ada penyenaraian itu memenuhi keperluan tetamu.
  • Melarang atau mengehadkan penggunaan peranti pergerakan.
  • Mengenakan caj sewaan tambahan atau yuran lain untuk tetamu kelainan upaya, termasuk yuran haiwan peliharaan apabila tetamu memiliki haiwan bantuan (seperti haiwan perkhidmatan atau sokongan emosi) akibat kelainan upaya ini.
  • Menyiarkan penyenaraian atau membuat penyataan yang menolak atau memilih tetamu berdasarkan faktor kelainan upaya tetamu.
  • Enggan berkomunikasi dengan tetamu melalui kaedah yang mudah diakses yang tersedia, termasuk mesin penyampaian (bagi individu cacat pendengaran) dan e-mel (bagi individu cacat penglihatan yang menggunakan pembaca skrin).
  • Enggan menyediakan penginapan yang sesuai, termasuklah fleksibiliti apabila tetamu kelainan upaya meminta perubahan kecil dalam peraturan penginapan, seperti membawa haiwan bantuan yang diperlukan atas sebab kelainan upaya mereka atau menggunakan ruang letak kereta yang terdekat dengan unit tersebut. Apabila tetamu meminta penginapan sedemikian, hos dan tetamu harus berbincang untuk mencari cara yang boleh disetujui oleh kedua-dua pihak untuk memastikan unit tersebut menepati keperluan tetamu.
 • Hos Airbnb boleh:
  • Menyediakan maklumat dengan fakta yang tepat tentang ciri kemudahan unit (atau kekurangannya) agar tetamu kelainan upaya dapat menilai sama ada unit tersebut sesuai dengan keperluan mereka.

Pilihan Peribadi

 • Hos Airbnb boleh
  • Melainkan seperti yang dinyatakan di atas, hos Airbnb boleh menolak sewaan berdasarkan faktor yang tidak dilarang oleh undang-undang. Contohnya, melainkan dilarang oleh undang-undang, hos Airbnb boleh menolak sewaan tetamu yang membawa haiwan peliharaan atau tetamu yang merokok.
  • Meminta tetamu menghormati kekangan makanan di penginapan, (sebagai contoh, hos yang mengamalkan ruang dapur Kosher atau vegetarian mungkin akan meminta tetamu menghormati sekatan sedemikian). Sekatan ini perlu dinyatakan dengan jelas dalam peraturan penginapan anda.
  • Tiada apa-apa perkara dalam polisi ini yang menghalang hos daripada menolak tetamu berdasarkan ciri yang tidak dilindungi oleh undang-undang hak sivil atau berkenaan dengan kelas yang dilindungi. Sebagai contoh, hos Airbnb boleh menolak tetamu yang mahu merokok di dalam unit atau mengenakan sekatan pada bilangan tetamu di dalam unit.

Apabila tetamu ditolak. Hos harus peka bahawa tiada orang yang suka ditolak. Walaupun hos mungkin mempunyai dan menyampaikan sebab yang sah untuk menolak tetamu, penolakan ini mungkin akan menyebabkan ahli komuniti kami berasa dikecualikan atau tidak diterima. Hos harus cuba dengan sedaya upaya untuk menerima tetamu daripada semua latar belakang. Hos yang menunjukkan ciri-ciri penolakan tetamu daripada kelas yang dilindungi (walaupun setelah menjelaskan sebab yang sah) mungkin akan menjejaskan keeratan komuniti kami dengan membuat tetamu berasa tidak diterima dan Airbnb berhak menggantung hos yang menunjukkan ciri-ciri sedemikian daripada platform Airbnb.

Panduan Khusus untuk Hos Di Luar Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah

Di luar Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah, sesetengah negara atu komuniti mungkin membenarkan atau menghendaki penduduknya menyediakan penginapan berdasarkan, sebagai contoh, status perkahwinan, negara asal, jantina atau kecenderungan seksual, yang melanggar prinsip umum tiada diskriminasi kami. Dalam keadaan seperti ini, hos tidak dikehendaki melanggar undang-undang tempatan, atau menerima tetamu yang boleh mendedahkan hos kepada risiko ditangkap yang jelas dan nyata, atau kemungkinan kecederaan fizikal kepada mereka atau kerosakan harta mereka. Hos yang tinggal di kawasan seperti itu perlu tetapkan apa-apa kekangan sedemikian ke atas keupayaan mereka untuk menjadi hos kepada tetamu tertentu di penyenaraian mereka, agar bakal tetamu sedar tentang isu tersebut dan Airbnb boleh mengesahkan perlunya tindakan sedemikian. Ketika berkomunikasi tentang kekangan tersebut, kami menjangka hos menggunakan istilah yang jelas, berfakta dan tiada unsur penghinaan. Kata-kata yang menghina dan menyinggung perasaan tidak dibenarkan sama sekali.

Apakah yang akan berlaku apabila hos tidak mematuhi polisi kami dalam bidang ini?

Jika penyenaraian tertentu mengandungi maklumat yang bercanggah dengan dasar tanpa diskriminasi ini, hos akan diminta memadamkan maklumat tersebut dan mengesahkan pemahaman dan hasratnya untuk mematuhi polisi ini serta prinsip yang berkaitan. Mengikut budi bicara kami, Airbnb turut boleh mengambil tindakan setakat dan termasuk menyekat hos daripada platform Airbnb.

Jika hos menolak tetamu secara tidak wajar berdasarkan kelas yang dilindungi atau menggunakan bahasa yang menunjukkan bahawa tindakannya didorong oleh faktor yang dilarang oleh polisi ini, Airbnb akan mengambil tindakan untuk menguatkuasakan polisi ini, sehingga dan termasuk menggantung hos daripada platform.

Dengan berkembangnya komuniti Airbnb, kami akan terus memastikan bahawa polisi dan amalan Airbnb sejajar dengan matlamat utama kami: Untuk memastikan tetamu dan hos berasa diterima dan dihormati dalam semua interaksi mereka semasa menggunakan platform Airbnb. Orang ramai, komuniti kami, dan kami sendiri meminta anda mematuhi polisi ini.