Langkau ke kandungan
  Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan
  Masa menunggu lebih panjang daripada biasa sekarang
  Disebabkan koronavirus (COVID-19), kami kini menerima banyak permohonan dan bekerja dengan sedikit kakitangan. Jika anda ada tempahan yang akan berlangsung lebih daripada 72 jam lagi, sila hubungi kami lebih hampir dengan tarikh daftar masuk anda supaya kami boleh menyokong mereka yang memerlukan bantuan segera. Untuk menukar atau membatalkan tempahan, pergi ke halaman perjalanan atau papan pemuka hos anda.

  U.S. Legal Links

  Sila cari kompilasi undang-undang A.S. tentang diskriminasi di bawah.

  Persekutuan

  Perumahan Adil:

  Penginapan Sivil:

  Alabama

  Perumahan Adil:

  Penginapan Sivil:

  Alaska

  Perumahan Adil:

  Penginapan Sivil:

  • Alaska Stat. § 18.80.230 (jantina, kurang upaya fizikal atau mental, status perkahwinan, perubahan status perkahwinan, kehamilan, keibubapaan, ras, agama, kurang upaya fizikal atau mental, warna atau negara asal); lihat juga Alaska Stat. § 18.80.300 (definisi)

  Arizona

  Perumahan Adil:

  Penginapan Sivil:

  Arkansas

  Perumahan Adil:

  Penginapan Sivil:

  California

  Perumahan Adil:

  Colorado

  Perumahan Adil:

  Penginapan Sivil:

  Connecticut

  Perumahan Adil:

  Penginapan Sivil:

  Delaware

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Daerah Columbia

  Perumahan Adil:

  • D.C. Code § 2-1402.21 (ras, warna, agama, negara asal, jantina, umur, status perkahwinan, rupa dan perawakan peribadi, orientasi seksual, identiti atau ekspresi gender, status familial, tanggungjawab keluarga, ketakupayaan, matrikulasi, hubungan politik, sumber pendapatan, status sebagai mangsa kesalahan intrakeluarga atau tempat kediaman atau perniagaan mana-mana individu); lihat juga D.C. Code § 2-1402.24 (pengecualian); D.C. Code § 2-1401.05 (diskriminasi berdasarkan jantina termasuk diskriminasi berdasarkan kehamilan, kelahiran, keadaan kesihatan yang berkenaan, menyusu anak atau keputusan kesihatan reproduktif)

  Penginapan Awam:

  • D.C. Code § 2-1402.31 (ras, warna, agama, negara asal, jantina, umur, status perkahwinan, rupa dan perawakan peribadi, orientasi seksual, identiti atau ekspresi gender, status familial, tanggungjawab keluarga, maklumat genetik, ketakupayaan, matrikulasi, hubungan politik, sumber pendapatan atau tempat kediaman atau perniagaan mana-mana individu); lihat juga D.C. Code § 2-1402.24 (pengecualian);D.C. Code § 2-1401.05; (diskriminasi berdasarkan jantina termasuk diskriminasi berdasarkan kehamilan, kelahiran, keadaan kesihatan yang berkenaan, menyusu anak atau keputusan kesihatan reproduktif)

  Florida

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Georgia

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  • Ga. Code Ann. § 30-4-2 (orang buta, orang dengan masalah penglihatan, orang dengan ketakupayaan fizikal, orang pekak; setiap orang buta sepenuhnya atau separa dengan anjing pemandu, setiap orang dengan ketakupayaan fizikal, dan setiap orang pekak dengan anjing perkhidmatan); lihat juga Ga. Code Ann. § 30-4-1 (definisi)

  Guam

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Hawaii

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Idaho

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Illinois

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  • Akta Hak Manusia Illinois, 775 Ill. Comp. Stat. § 5/3-102 (ras, warna, agama, negara asal, keturunan, umur, jantina, susunan status perlindungan, status perkahwinan, ketakupayaan fizikal atau mental, status ketenteraan, orientasi seksual, kehamilan atau pemberhentian daripada perkhidmatan ketenteraan kerana rekod tidak baik); lihat juga 775 Ill. Comp. Stat. §§ 5/3-101, 5/3-106 (definisi, pengecualian), 775 Ill. Comp. Stat. § 5/1-103 (definisi)
  • nb: Chicago Mun. Code § 2-160-070 (Tajuk 2, Bab 2-160) (ras, warna, jantina, identiti gender, umur, agama, ketakupayaan, negara asal, keturunan, orientasi seksual, status perkahwinan, status keibubapaan, status ketenteraan atau sumber pendapatan)

  Indiana

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  • Ind. Code § 22-9-1-3(l) (ras, agama, warna, jantina, ketakupayaan, negara asal, keturunan atau status sebagai veteran)
  • Ind. Code § 35-46-2-1 (warna, fahaman, ketakupayaan, negara asal, ras, agama atau jantina) (penalti)
  • Ind. Code § 16-32-3-2 (orang yang buta sepenuhnya atau separa, yang pekak atau bermasalah pendengaran atau yang mempunyai ketakupayaan fizikal atau mental, kerana orang tersebut ditemani oleh haiwan perkhidmatan); Ind. Code § 16-32-3-1.5 (definisi)

  Iowa

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  • Akta Hak Sivil Iowa 1965, Iowa Code §§ 216.8, 216.8A (ras, warna, fahaman, jantina, orientasi seksual, identiti gender, negara asal, agama atau ketakupayaan); lihat juga Iowa Code §§ 216.2, 216.12 (definisi, pengecualian)
  • Iowa Code § 216C.4 (orang yang buta atau buta separa)
  • Iowa Code § 216C.5 (setiap orang buta atau buta separa dengan anjing pemandu); lihat juga Iowa Code § 216C.11 (orang dengan ketakupayaan dengan anjing perkhidmatan atau haiwan pembantu, orang yang membantu orang dengan ketakupayaan dengan mengawal anjing pemandu atau haiwan pembantu atau orang yang melatih anjing perkhidmatan atau haiwan pembantu)

  Kansas

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Kentucky

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Louisiana

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Maine

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Maryland

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Massachusetts

  Perumahan Adil:

  • Hak-Hak Perumahan Massachusetts, Mass. Gen. Laws ch. 151B, § 4 (ras, fahaman agama, warna, negara asal, jantina, identiti gender, orientasi seksual, umur, maklumat genetik, keturunan, status perkahwinan, kebutaan, masalah pendengaran, “kecacatan”, veterab atau ahli angkatan tentera); lihat juga Mass. Gen. Laws ch. 151B, § 1 (definisi)

  Penginapan Awam:

  Michigan

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Minnesota

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Mississippi

  Perumahan Adil:

  • T/B

  Penginapan Awam:

  Missouri

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Mo. Rev. Stat. § 209.150 (setiap orang dengan ketakupayaan penglihatan, pendengaran atau lain-lain termasuk diabetis, penggunaan haiwan perkhidmatan); lihat juga Mo. Rev. Stat. § 209.160 (penalti)

  Montana

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Nebraska

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Nevada

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  New Hampshire

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  New Jersey

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  New Mexico

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  New York

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  North Carolina

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  North Dakota

  Perumahan Adil:

  Penginapan Awam:

  Ohio

  Perumahan Adil: