Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Membatalkan tempahan penginapan anda

  Rancangan anda telah berubah dan kini anda perlu membatalkan tempahan anda. Tiada masalah. Anda boleh pergi ke Perjalanan anda untuk membatalkan atau membuat perubahan pada tempahan anda.

  Untuk membatalkan tempahan:

  1. Pergi ke Perjalanan dan pilih perjalanan yang anda ingin batalkan
  2. Klik Tunjukkan rancangan perjalanan lain, kemudian klik Tunjukkan butiran
  3. Klik Ubah atau batalkan
  4. Klik Batalkan tempahan

  Memohon bayaran balik semasa penginapan anda

  Jika anda mengalami isu semasa penginapan anda, anda boleh meminta hos anda membetulkannya, memohon sebahagian daripada bayaran balik, atau memohon untuk membatalkan tempahan anda untuk mendapatkan bayaran balik penuh. Penting untuk menghantar permohonan anda dalam masa 24 jam selepas menyedari isu ini, dan hos anda akan diberi masa 1 jam untuk menjawab. Jika mereka menolak atau tidak menjawab, anda boleh meminta bantuan Airbnb.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?

  Artikel berkaitan