Langkau ke kandungan
  Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan
  Masa menunggu lebih panjang daripada biasa sekarang
  Disebabkan koronavirus (COVID-19), kami kini menerima banyak permohonan dan bekerja dengan sedikit kakitangan. Jika anda ada tempahan yang akan berlangsung lebih daripada 72 jam lagi, sila hubungi kami lebih hampir dengan tarikh daftar masuk anda supaya kami boleh menyokong mereka yang memerlukan bantuan segera. Untuk menukar atau membatalkan tempahan, pergi ke halaman perjalanan atau papan pemuka hos anda.

  Terma Bayar Pendahuluan Kurang

  Kemas kini Terakhir: 12 Disember 2018

  Dengan membuat tempahan dan memilih untuk membayar sebahagian dahulu (“Ciri Bayar Sebahagian Dahulu” atau “Ciri”), anda bersetuju dengan Terma Perkhidmatan Bayar Sebahagian Dahulu (“Terma Bayar Sebahagian Dahulu”), yang meminda Terma Perkhidmatan (“Terma Airbnb”) Airbnb dan Terma Perkhidmatan Bayaran (“Terma Bayaran”) Airbnb dan berkuat kuasa pada tarikh anda mula-mula membuat tempahan dan menggunakan Ciri Bayar Sebahagian Dahulu.

  Semua terma berhuruf besar yang tidak ditakrifkan mempunyai makna yang diberikan kepadanya dalam Terma Airbnb dan Terma Bayaran. Jika terdapat percanggahan antara Terma Airbnb atau Terma Bayaran dan Terma Bayar Sebahagian Dahulu, Terma Bayar Sebahagian Dahulu akan digunapakai.

  Ciri Bayar Sebahagian Dahulu membenarkan Tetamu membayar sebahagian daripada Yuran Keseluruhan tempahan pada masa tempahan dibuat dan membayar baki Yuran Keseluruhan kemudian sebelum mendaftar masuk. Ciri Bayar Sebahagian Dahulu tersedia untuk Tetamu bagi tempahan yang memenuhi syarat apabila mereka membuat bayaran dengan Kaedah Bayaran tertentu. Jika tempahan anda memenuhi syarat untuk Ciri Bayar Sebahagian Dahulu, Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan Airbnb (secara kolektif, “Platform Airbnb”) akan memaklumkan anda semasa mendaftar keluar.

  Jika anda memilih untuk membuat tempahan dengan Ciri Bayar Sebahagian Dahulu, Platform Airbnb akan memaklumkan anda jumlah dan jadual setiap bayaran yang perlu dibuat. Pada tarikh akhir bayaran kedua, Bayaran Airbnb akan mengecaj Kaedah Bayaran asal yang anda gunakan semasa membuat tempahan secara automatik. Kad Hadiah dan kredit tidak boleh digunakan untuk bayaran kedua. Oleh itu, setakat mana kad hadiah atau kredit digunakan untuk tempahan awal menggunakan Bayar Sebahagian Dahulu, Airbnb hanya akan mengecaj kad hadiah atau kredit sehingga jumlah pertama yang dijadualkan perlu dibayar.

  Jika anda membuat pengubahsuaian kepada tempahan yang dibuat dengan Ciri ini, anda akan dimaklumkan mengenai jadual bayaran yang disemak, jika berkenaan, melalui Platform Airbnb. Jika pengubahsuaian ini meningkatkan Yuran Keseluruhan anda, anda mungkin dikehendaki untuk membuat bayaran separa tambahan daripada Jumlah Keseluruhan baharu semasa pengubahsuaian.

  Anda membenarkan Bayaran Airbnb untuk mengutip semua amaun yang perlu dibayar daripada anda menurut Terma Bayar Sebahagian Dahulu ini dengan mengecaj Kaedah Bayaran yang digunakan untuk membuat tempahan atau sebaliknya seperti yang dibenarkan menurut Terma Bayaran. Anda bersetuju bahawa dengan memilih Ciri Bayar Sebahagian Dahulu, anda mungkin tidak dapat membuat bayaran untuk tempahan dengan Kaedah Bayaran yang berbeza atau menurut jadual bayaran yang berbeza.

  Jika Bayaran Airbnb tidak dapat mengutip sebarang bayaran menurut Terma Bayar Sebahagian Dahulu ini, anda membenarkan Airbnb membatalkan tempahan bagi pihak anda. Jika tempahan dibatalkan, anda akan dibayar balik berdasarkan dasar pembatalan Hos. Anda mengakui bahawa anda mungkin dikenakan yuran untuk pembatalan mengikut dasar pembatalan Hos.

  Anda tidak akan dikenakan sebarang yuran tambahan untuk menggunakan Ciri Bayar Sebahagian Dahulu.