Langkau ke kandungan
  Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan
  Maklumat terkini tentang COVID-19
  Untuk melihat pilihan pembatalan dan bayaran balik, pilih tempahan daripada halaman Perjalanan. Polisi keadaan peringan kami hanya terpakai untuk tempahan tertentu. Jika tarikh daftar masuk anda selepas 15 September, semak semula di sini pada 15 Ogos 2020 untuk maklumat terkini.

  Apakah Ikrar Upah Sara Hidup Airbnb?

  The Living Wage Pledge ialah komitmen oleh hos A.S. kami untuk membayar para pencuci secara adil. Upah sara hidup ialah pendapatan minimum yang diperlukan untuk seseorang memenuhi keperluan asas mereka dan menyertai masyarakat mereka.

  Kami sedar lelaki dan wanita sebegini memberi sokongan penting kepada kebanyakan hos kami, dan membolehkan hos memberikan layanan yang sangat baik dan andal kepada tetamu mereka. Sebagai balasan kepada sokongan ini, sertai kami dalam menjadikan Airbnb tempat yang para pencuci diiktiraf sebagai ahli komuniti yang berharga dan diperlakukan secara bermaruah dan rasa hormat.

  Apabila pencuci dibayar gaji hidup, mereka akan lebih mampu:

  • Menyokong diri dan keluarga mereka
  • Melakukan kerja yang konsisten dan berkualiti
  • Mengambil cuti rehat untuk menjaga diri atau ahli keluarga

  Menentukan sara hidup di Amerika Syarikat

  Kami menggunakan piawaian National Domestic Workers Alliance (NDWA) untuk memahami maksud membayar upah sara hidup. NDWA ialah persatuan peneraju para pencuci, pengasuh, dan pekerja rumahtangga di seluruh negara. Berikut ialah beberapa garis panduan untuk hos untuk memastikan pencuci dibayar upah sara hidup.

  Apabila cuba menentukan bayaran kepada pencuci anda, kami mencadangkan hos bertanya soalan berikut:

  • Adakah pencuci bekerja sendiri? Bagi pencuci yang bekerja sendiri, sekurang-kurangnya $25 sejam dianggap sebagai upah sara hidup. Pencuci bekerja sendiri biasanya dibayar upah sejam lebih tinggi daripada pencuci yang bekerja untuk syarikat kerana mereka membayar cukai pendapatan mereka sendiri yang lebih tinggi, hari rehat, bekalan alat cuci, dan perjalanan pergi bali ke tempat kerja.
  • Adakah pencuci bekerja dengan syarikat pencuci? Minimum $15 sejam dianggap sebagai upah sara hidup untuk pencuci yang bekerja dengan syarikat, kerana mereka mungkin menerima manfaat pekerja seperti insurans kesihatan, pergigian, dan penglihatan, masa cuti berbayar, dan cuti keluarga berbayar.
  • Apakah keadaan hidup sebenar pencuci? Kos sara hidup di rantau atau bandar, bilangan tanggungan, dan faktor lain akan memberi kesan kepada pendapatan pencuci untuk memenuhi keperluan asas mereka.
  • Apakah tahap pengalaman pencuci? Pencuci mempunyai tahap kemahiran dan kepakaran yang berbeza. Apabila cuba menentukan bayaran kepada pencuci yang bekerja sendiri, ambil kira berapa lama mereka bekerja sebagai pencuci profesional, dan sama ada mereka menyediakan perkhidmatan khusus, seperti pencucian lestari.

  Sebagai tambahan kepada upah sara hidup, NDWA mencadangkan tiga faktor lain—jangkaan yang jelas, kesihatan dan keselamatan, dan akses kepada persatuan profesional—yang penting untuk menjadikan rumah anda tempat yang menarik untuk bekerja kepada pencuci. Untuk panduan lanjut dan menghubungkan pencuci anda kepada NDWA, lawat tapak web NDWA.

  Untuk melakukan Living Wage Pledge di Airbnb, ikut arahan ini untuk menunjukkan kepada hos dan tetamu lain bahawa anda membayar pencuci anda secara adil.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?