Langkau ke kandungan
Langkau ke kandungan bantuan utama

Apakah isu-isu perundangan dan peraturan yang harus saya pertimbangkan sebelum menjadi hos di Airbnb?

Apabila membuat keputusan sama ada anda mahu menjadi hos Airbnb, penting untuk anda faham cara undang-undang beroperasi di bandar anda.

Sesetengah bandar mempunyai undang-undang yang mengehadkan keupayaan anda untuk menjadi hos bagi tetamu yang membuat bayaran untuk tempoh yang singkat. Undang-undang ini kerap kali menjadi sebahagian daripada kod pengezonan atau pentadbiran bandar. Di kebanyakan bandar, anda mesti mendaftar, mendapatkan permit, atau memperoleh lesen sebelum menyenaraikan tempat penginapan anda atau menerima tetamu. Jenis tempahan jangka pendek tertentu mungkin dilarang sama sekali. Cara kerajaan-kerajaan tempatan menguatkuasakan undang-undang ini amat berbeza. Penalti boleh termasuk denda atau penguatkuasaan lain.

Peraturan ini boleh mengelirukan. Kami bekerjasama dengan kerajaan di seluruh dunia untuk menjelaskan peraturan ini supaya semua orang faham dengan jelas mengenai undang-undang tersebut.

Dalam sesetengah bidang kuasa cukai, Airbnb akan menguruskan pengiraan, mengutip, dan menghantar cukai penghunian tempatan bagi pihak anda. Cara cukai penghunian dikira tidak sama dalam setiap bidang kuasa, dan kami bergerak secepat mungkin untuk memperluaskan faedah ini kepada lebih ramai hos di seluruh dunia.

Sementara itu, sila semak undang-undang tempatan anda sebelum menyenaraikan penginapan anda di Airbnb. Maklumat lanjut mengenai undang-undang dan peraturan bandar anda boleh didapati di halaman Menjadi Hos Bertanggungjawab kami di bahagian Peraturan Bandar Anda.

Dengan menerima Terma Perkhidmatan kami dan mengaktifkan penyenaraian, anda mengesahkan bahawa anda akan mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan anda.