Langkau ke kandungan
Gunakan kekunci anak panah atas dan bawah untuk menavigasi cadangan.
Langkau ke kandungan bantuan utama

Apakah kadar jawapan dan masa jawapan dan bagaimana ia dikira?

Kadar jawapan dan masa menjawab anda mengukur kepantasan dan kekonsistenan anda dalam menjawab pertanyaan dan permohonan tempahan. Anda boleh dapatkan kadar jawapan anda padaPapan pemuka anda dalam bahagian Status Superhost.

Penting untuk anda menumpukan pada kadar jawapan anda, yang akan memberikan kesan kepada status Superhost dan kedudukan carian anda. Masa jawapan anda membolehkan tetamu mengagak secepat mana mereka boleh mendapat jawapan daripada anda, tetapi kurang memberi impak kepada status hos anda.

Kadar jawapan

Kadar jawapan anda ialah peratusan pertanyaan dan permohonan tempahan baharu yang anda jawab (sama ada menerima/memberi pra-kelulusan atau menolak) dalam tempoh 24 jam sepanjang 30 hari yang lalu.

Jika tetamu menghantar pertanyaan kepada anda—soalan atau sebarang jenis mesej selain daripada permohonan tempahan—melalui Hubungi Hos, anda perlu menjawab pertanyaan dalam tempoh 24 jam untuk mengekalkan kadar jawapan anda. Jika tetamu menghantar permohonan tempahan kepada anda, anda perlu menerima atau menolak dalam tempoh 24 jam untuk mengekalkan kadar jawapan anda.

Kadar jawapan untuk menentukan status Superhost akan dikira dengan cara yang berbeza dan berdasarkan respons anda sepanjang 365 hari yang lalu.

Meningkatkan kadar jawapan

Untuk meningkatkan kadar jawapan dan masa jawapan, lakukan perkara berikut secepat yang mungkin dalam tempoh 24 jam selepas menerima pertanyaan atau permohonan tempahan:

  • Terima atau tolak permohonan tempahan
  • Beri pra-kelulusan atau tolak permohonan perjalanan
  • Balas pertanyaan baharu daripada tetamu

Jawapan selepas 24 jam akan dikira sebagai jawapan lewat, yang akan mengurangkan kadar jawapan anda dan meningkatkan masa jawapan anda. Kadar jawapan anda boleh memberi kesan kepada kedudukan anda dalam hasil carian.

Kadar jawapan anda tidak akan terkesan oleh mesej susulan antara hos dan tetamu. Anda tidak perlu menghantar mesej akhir dalam perbualan untuk mengekalkan kadar jawapan anda.

Masa jawapan

Masa jawapan anda ialah purata jumlah masa yang diambil untuk anda menjawab semua mesej baru dalam tempoh 30 hari yang lalu.

Meningkatkan masa jawapan

Untuk meningkatkan kadar jawapan dan masa jawapan, lakukan perkara berikut secepat yang mungkin dalam tempoh 24 jam selepas menerima pertanyaan atau permohonan tempahan:

  • Terima atau tolak permohonan tempahan
  • Beri pra-kelulusan atau tolak permohonan tempahan perjalanan
  • Balas pertanyaan baharu daripada tetamu

Jawapan selepas 24 jam akan dikira sebagai jawapan lewat, yang akan meningkatkan masa jawapan anda.

Masa jawapan anda tidak akan terkesan oleh mesej susulan antara hos dan tetamu. Anda tidak perlu menghantar mesej akhir dalam perbualan untuk mengekalkan masa jawapan anda.

Maklumat lanjut

Jika anda menerima kurang daripada 10 jalur mesej baru dalam tempoh 30 hari yang lalu, kadar jawapan dan masa jawapan anda akan dikira berdasarkan 10 jalur mesej terkini dalam 90 hari yang lalu.