Langkau ke kandungan
Langkau ke kandungan bantuan utama

Apakah Polisi Bayaran Balik Wang Tetamu Airbnb untuk penginapan?

Jika hos anda membatalkan tempahan anda, kami akan memberikan anda bayaran balik penuh. Anda boleh semak status bayaran balik anda dalamSejarah Transaksianda.


Jika anda mengalami isu perjalanan yang menghalang anda daripada melengkapkan perjalanan anda dengan Airbnb, dan anda tidak dapat mencapai penyelesaian dengan hos anda, Polisi Bayaran Balik Wang Tetamu kami mungkin terpakai dalam keadaan tertentu.

Isu perjalanan yang layak

Keadaan yang mungkin layak untuk bayaran balik di bawah polisi ini secara umumnya tergolong dalam salah satu daripada tiga kategori:

  • Hos gagal membeirkan akses yang munasabah kepada penyenaraian yang ditempah.
  • Penyenaraian telah diberikan gambaran yang salah (cth: bilangan bilik tidur, lokasi, tidak ada kemudahan yang dijanjikan).
  • Penyenaraian secara umumnya tidak bersih, tidak selamat atau ada haiwan di dalam penyenaraian yang tidak dimaklumkan sebelum tempahan dibuat.

Airbnb akan sama ada memberikan bayaran balik kepada anda atau berusaha sewajarnya untuk mencari dan menempah penginapan lain yang setanding untuk baki malam yang tidak digunakan dalam tempahan anda. Jumlah bayaran balik bergantung kepada sifat isu perjalanan.

Hantar tuntutan untuk bayaran balik

Untuk menghantar tuntutan yang sah bagi tempahan anda:

  • Hubungi kami untuk membawa isu perjalanan kepada perhatian kami. Jika anda menyedari tentang isu tersebut semasa daftar masuk, hubungi kami dalam tempoh 24 jam. Jika isu berlaku semasa penginapan anda, hubungi kami dengan serta-merta. Kami akan meminta anda menyediakan gambar atau dokumentasi lain yang menunjukkan apa yang anda alami.

Syarat yang kami akan letakkan ialah anda:

  • Bertindak atas permohonan kami untuk mendapatkan maklumat tambahan dan kerjasama.
  • Tidak menyebabkan isu perjalanan berlaku secara langsung atau tidak langsung.
  • Telah berusaha sewajarnya untuk memperbaiki keadaan dengan hos sebelum membuat tuntutan, termasukmenghantar mesej kepada hos anda di Airbnb untuk memaklumkan mereka mengenai isu tersebut. Kami akan mengesahkan perkara ini dalam akaun anda.

SemakTerma Polisi Bayaran Balik Wang Tetamu untuk butiran lanjut, termasuk maklumat mengenai standard kualiti minimum untuk penginapan, dan apa yang layak dilihat sebagai isu perjalanan.