Langkau ke kandungan
Langkau ke kandungan bantuan utama

Bagaimanakah saya mendapat kedit dengan merujukkan rakan kepada Airbnb?

Untuk mendapatkan kredit, hantar pautan rujukan kepada rakan-rakan anda. Apabila rakan menggunakan pautan tersebut untuk menyertai Airbnb, mereka akan mendapat kredit yang akan terpakai secara automatik pada tempahan pertama mereka dengan Airbnb. Kredit akan ditunjukkan secara automatik di halaman daftar keluar bagi mana-mana tempahan dengan jumlah nilai minimum (tidak termasuk yuran atau cukai tetamu) yang dinyatakan dalam jemputan rujukan.

Apabila rakan anda melengkapkan tempahan pertama mereka yang layak, anda akan mendapat kredit untuk digunakan bagi tempahan Airbnb anda sendiri. Anda akan mendapat kredit selepas rakan anda mendaftar keluar, dan ia akan ditunjukkan secara automatik di halaman daftar keluar tempahan yang layak, tidak termasuk yuran dan cukai.

Bagi setiap orang yang anda rujuk, ada dua peluang untuk mendapatkan kredit perjalanan. Anda mendapat kredit apabila rakan anda melengkapkan tempahan yang layak sebagai tetamu dan juga jika mereka melengkapkan tempahan yang layak sebagai hos. Amaun yang anda peroleh berbeza bergantung kepada sama ada anda merujuk hos atau tetamu.

Tempahan yang layak

Untuk dikira sebagai tempahan yang layak, perjalanan hendaklah mempunyai jumlah nilai minimum (tidak termasuk yuran atau cukai tetamu) yang dinyatakan dalam jemputan rujukan, bahan promosi yang disertakan, laman web Airbnb, atau aplikasi mudah alih Airbnb untuk tempahan jenis itu. Jumlah mungkin berbeza semasa tempoh promosi. Kredit perjalanan anda yang tersedia akan dipaparkan secara automatik di halaman daftar keluar. Jika kredit perjalanan tidak ditambah secara automatik, ia bermakna tempahan tersebut tidak cukup nilai. Kredit tidak boleh digunakan bagi perjalanan yang telah dibayar, tetapi ia akan terpakai kepada tempahan seterusnya yang layak.

Anda boleh mendapat jumlah kredit perjalanan sehingga $5,000 USD, tetapi kredit akan tamat tempoh satu tahun dari tarikh ia dikeluarkan. Untuk mendapatkan semua butiran rujukan semasa anda, pergi ke Jemput Rakan dari Papan Pemuka Airbnb anda. Baca Terma dan Syarat penuh bagi Program Rujukan Airbnb.