Langkau ke kandungan
  Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Sebagai hos, apakah penalti yang dikenakan jika saya membatalkan tempahan untuk penginapan?

  Memandangkan pembatalan mengganggu rancangan tetamu dan menjejaskan keyakinan dalam komuniti Airbnb, penalti berikut akan dikenakan untuk pembatalan hos.

  Yuran pembatalan

  Yuran akan ditolak daripada pembayaran pertama anda selepas pembatalan. Amaun yang ditolak akan bergantung pada tarikh anda menerima tempahan dan jumlah masa antara pembatalan dan tarikh daftar masuk:

  • Lebih daripada 7 hari sebelum daftar masuk, kami akan menolak $50 daripada pembayaran anda yang seterusnya
  • Kurang daripada 7 hari sebelum daftar masuk, kami akan menolak $100 daripada pembayaran anda yang seterusnya

  Yuran pembatalan mungkin diketepikan jika anda telah melengkapkan sekurang-kurangnya 10 tempahan berturut-turut tanpa membatalkan tempahan, sama ada sejak anda mula menjadi hos atau sejak pembatalan terakhir anda sebelum ini.

  Kalendar tidak tersedia/disekat

  Kalendar anda akan kekal disekat dan anda tidak akan dapat menerima tempahan lain untuk tarikh yang sama dengan tempahan yang dibatalkan.

  Ulasan awam

  Jika anda membatalkan tempahan sebelum hari daftar masuk, ulasan automatik akan disiarkan pada profil penyenaraian anda yang menunjukkan bahawa anda telah membatalkan salah satu tempahan anda. Ulasan ini tidak boleh dibuang, tetapi anda boleh menulis jawapan umum pada bila-bila masa untuk menjelaskan sebab anda perlu membatalkan tempahan.

  Jika anda membatalkan tempahan pada hari daftar masuk atau kemudian, tetamu boleh memilih untuk meninggalkan ulasan umum pada profil penyenaraian anda.

  Penggantungan akaun

  Jika anda membatalkan 3 tempahan atau lebih dalam setahun, kami boleh menyahaktifkan penyenaraian anda.

  Tiada pengecualian kepada polisi pembatalan kami, melainkan terdapat keadaan peringan.

  Status Superhost

  Untuk mengekalkan status Superhost anda, anda mesti terus memenuhi syarat Superhost semasa setiap tempoh penilaian, termasuk mengekalkan kadar pembatalan 1%.

  Pengecualian terhad kepada penalti pembatalan hos: Jika tempahan dibatalkan disebabkan keadaan peringan, penalti pembatalan hos boleh dibuang.

  Anda boleh membatalkan tempahan yang anda mempunyai sebab yang kukuh untuk mempercayai akan membawa kepada parti yang tidak dibenarkan dan Tempahan Segera tanpa penalti dalam keadaan tertentu. Ketahui lebih lanjut

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?
  Artikel berkaitan