Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Penalti hos untuk membatalkan tempahan

  Pembatalan mengganggu rancangan tetamu dan boleh mengurangkan keyakinan terhadap komuniti kami. Jadi, sebagai hos anda perlu melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua tempahan yang disahkan. Jika sesuatu telah berlaku dan anda tidak dapat memenuhi tempahan atas sebarang sebab, anda bertanggungjawab (bukan tetamu anda) untuk membatalkan tempahan secepat mungkin untuk membolehkan tetamu anda membuat rancangan baharu.

  Terdapat keadaan tertentu yang terhad di mana tiada kesan buruk terhadap pembatalan.

  Yuran pembatalan

  Jika anda membatalkan tempahan yang disahkan, yuran akan ditolak daripada pembayaran pertama anda selepas pembatalan. Amaun bergantung pada tarikh anda menerima tempahan dan seawal mana sebelum daftar masuk anda membatalkannya:

  • Lebih daripada 7 hari sebelum daftar masuk, $50 akan ditolak daripada pembayaran anda yang seterusnya
  • Kurang daripada 7 hari sebelum daftar masuk, $100 akan ditolak daripada pembayaran anda yang seterusnya

  Kalendar tidak tersedia/disekat

  Jika anda membatalkan tempahan yang telah disahkan, kalendar anda boleh disekat. Ini bermakna anda tidak akan dapat menerima tempahan lain yang bertindih dengan tempahan yang dibatalkan.

  Ulasan umum

  Jika anda membatalkan tempahan sebelum hari daftar masuk, satu ulasan automatik akan dipaparkan pada profil penyenaraian anda yang menunjukkan bahawa anda pernah membatalkan tempahan anda. Ulasan ini tidak boleh dibuang, tetapi anda mungkin boleh menulis jawapan umum untuk menjelaskan sebab anda perlu membatalkan tempahan.

  Jika anda membatalkan tempahan pada hari daftar masuk atau kemudiannya, tetamu boleh membuat ulasan awam pada profil penyenaraian anda.

  Penggantungan dan penyahaktifan akaun

  Jika anda membatalkan 3 tempahan atau lebih dalam masa setahun, kami boleh menggantung atau menyahaktifkan penyenaraian anda.

  Status Superhost

  Jangan kehilangan status Superhost anda. Anda mesti terus memenuhi syarat Superhost semasa setiap tempoh penilaian, termasuk mengekalkan kadar pembatalan 1% atau lebih rendah.

  Artikel berkaitan