Langkau ke kandungan
  Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan
  Masa menunggu lebih panjang daripada biasa sekarang
  Disebabkan koronavirus (COVID-19), kami kini menerima banyak permohonan dan bekerja dengan kurang kakitangan. Jika anda ada tempahan yang akan berlangsung lebih daripada 72 jam lagi, sila hubungi kami lebih hampir dengan tarikh daftar masuk anda supaya kami boleh menyokong mereka yang memerlukan bantuan segera. Untuk menukar atau membatalkan tempahan, pergi ke halaman perjalanan atau papan pemuka hos anda.

  Sebagai hos, apakah penalti yang dikenakan jika saya membatalkan tempahan untuk penginapan?

  Nota: Jika anda perlu membatalkan tempahan disebabkan oleh koronavirus (COVID-19), sila semak artikel kami tentang pilihan untuk pembatalan.

  Memandangkan pembatalan mengganggu rancangan tetamu dan menjejaskan keyakinan dalam komuniti Airbnb, penalti berikut akan dikenakan untuk pembatalan hos.

  Yuran pembatalan

  Yuran akan ditolak daripada pembayaran pertama anda selepas pembatalan. Amaun yang ditolak akan bergantung kepada tarikh anda menerima tempahan dan tempoh masa selepas pembatalan hingga tarikh daftar masuk:

  • Lebih daripada 7 hari sebelum daftar masuk, kami akan menolak $50 daripada pembayaran anda yang seterusnya
  • Kurang daripada 7 hari sebelum daftar masuk, kami akan menolak $100 daripada pembayaran anda yang seterusnya

  Yuran pembatalan mungkin diketepikan jika anda telah melengkapkan sekurang-kurangnya 10 tempahan berturut-turut tanpa membatalkan tempahan, sama ada sejak anda mula menjadi hos atau sejak pembatalan terakhir anda sebelum ini.

  Kalendar tidak tersedia/disekat

  Kalendar anda akan kekal disekat dan anda tidak akan dapat menerima tempahan lain untuk tarikh yang sama dengan tempahan yang dibatalkan.

  Ulasan automatik

  Jika anda membatalkan tempahan sebelum hari daftar masuk, ulasan automatik akan disiarkan pada profil penyenaraian anda yang menunjukkan bahawa anda telah membatalkan salah satu tempahan anda. Ulasan ini tidak boleh dibuang, tetapi anda boleh menulis jawapan umum pada bila-bila masa untuk menjelaskan sebab anda perlu membatalkan tempahan.

  Ulasan tetamu

  Jika anda membatalkan tempahan pada hari daftar masuk atau kemudian, tetamu boleh memilih untuk meninggalkan ulasan umum pada profil penyenaraian anda.

  Penggantungan akaun

  Jika anda membatalkan 3 tempahan atau lebih dalam setahun, kami boleh menyahaktifkan penyenaraian anda.

  Melainkan terdapat keadaan peringan, tiada pengecualian kepada polisi pembatalan kami.

  Status Superhost

  Untuk mengekalkan status Superhost anda, anda mesti terus memenuhi syarat Superhost semasa setiap tempoh penilaian, termasuk mengekalkan kadar pembatalan 1%.

  Pengecualian untuk Tempahan Segera

  Anda boleh membatalkan Tempahan Segera tanpa penalti dalam keadaan tertentu. Ketahui lebih lanjut.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?