Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Sebagai hos, apakah penalti yang dikenakan jika saya membatalkan tempahan untuk penginapan?

  Memandangkan pembatalan mengganggu rancangan tetamu dan menjejaskan keyakinan dalam komuniti Airbnb, hos perlu memenuhi semua tempahan yang disahkan. Jika hos membatalkan tempahan, akibat berikut akan terpakai kecuali keadaan yang diterangkan di bawah. Jika hos tidak dapat memenuhi tempahan atas sebarang sebab, mereka bertanggungjawab (bukan tetamu) untuk membatalkan tempahan dalam masa yang sewajarnya untuk membolehkan tetamu mereka mengubah rancangan.

  Yuran pembatalan

  Anda akan dikenakan yuran jika anda membatalkan tempahan yang disahkan. Biasanya, kami menolak yuran tersebut daripada pembayaran pertama anda selepas pembatalan. Amaun yang ditolak akan bergantung pada tarikh anda menerima tempahan dan jarak masa pembatalan dibuat sebelum daftar masuk:

  • Lebih daripada 7 hari sebelum daftar masuk, kami akan menolak $50 daripada pembayaran anda yang seterusnya
  • Kurang daripada 7 hari sebelum daftar masuk, kami akan menolak $100 daripada pembayaran anda yang seterusnya

  Yuran pembatalan akan diketepikan jika sekurang-kurangnya 10 tempahan berturut-turut diselesaikan tanpa membatalkan tempahan atau dalam keadaan tertentu yang lain.

  Kalendar tidak tersedia/disekat

  Jika anda membatalkan tempahan yang disahkan, kalendar anda mungkin disekat. Dengan ini, anda tidak akan dapat menerima tempahan lain yang bertindih dengan tempahan yang dibatalkan.

  Ulasan umum

  Jika anda membatalkan tempahan sebelum hari daftar masuk, ulasan automatik akan disiarkan pada profil penyenaraian anda yang menunjukkan bahawa anda telah membatalkan salah satu tempahan anda. Ulasan ini tidak boleh dibuang, tetapi anda mungkin boleh menulis jawapan umum untuk menjelaskan sebab anda terpaksa membatalkan tempahan.

  Jika anda membatalkan tempahan pada hari daftar masuk atau kemudian, tetamu boleh memilih untuk meninggalkan ulasan umum pada profil penyenaraian anda.

  Penggantungan dan penyahaktifan akaun

  Jika anda membatalkan 3 tempahan atau lebih dalam setahun, kami boleh menggantung atau menyahaktifkan penyenaraian anda.

  Status Superhost

  Untuk mengekalkan status Superhost anda, anda mesti terus memenuhi syarat Superhost sepanjang setiap tempoh penilaian, termasuk mengekalkan kadar pembatalan 1% atau lebih rendah.

  Apabila akibat mungkin tidak terpakai

  Akibat yang dinyatakan dalam artikel ini mungkin tidak terpakai dalam keadaan terhad tertentu. Ketahui lebih lanjut tentang bila akibat tidak terpakai.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?

  Artikel berkaitan