Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Apa yang telah dipelajari oleh seorang Superhost mengenai penetapan harga

  Jangan tetapkan dan lupakannya, dan gunakan alat penentuan harga Airbnb.
  Oleh Airbnb pada 12 Okt 2023
  Bacaan 2 minit
  Dikemas kini pada 12 Okt 2023

  Tetapkan jangkaan yang munasabah

  Tambah 5 perkara ini ke senarai tugasan anda

  Gunakan alat untuk memaksimumkan potensi anda

  Airbnb
  12 Okt 2023
  Adakah ini membantu?