RINGKASAN INSURANS

Insurans Hos Jepun

Apakah Insurans Hos Jepun?

Insurans Hos Jepun melindungi kes-kes apabila hos* menanggung liabiliti atau perbelanjaan lain yang berkaitan dengan kecederaan orang lain atau kerugian harta benda orang lain kerana berkongsi kediaman, dan kes-kes apabila hos menanggung kerugian harta benda hos yang rosak akibat penginapan tetamu*. Dalam kes apabila harta benda hos rosak disebabkan oleh penginapan tetamu, perlindungan insurans akan terpakai apabila pertikaian antara hos dengan tetamu tidak dapat diselesaikan sesama sendiri dan hos menghubungi Airbnb.

Insurans Hos Jepun ialah program insurans yang diinsuranskan oleh Sompo Japan Insurance Inc.

Hos tidak perlu membayar premium insurans untuk mendapat manfaat daripada program Insurans Hos Jepun.

Sila lihat maklumat yang berikut mengenai perlindungan Insurans Hos Jepun.

Tempoh insurans

Tempoh insurans bagi program insurans semasa ini adalah dari 31 Julai 2022 hingga 31 Julai 2023.

Skop dan syarat

Skop dan syarat memohon Insurans Hos Jepun

Perlindungan Insurans Hos Jepun akan dibayar untuk kemusnahan harta dan liabiliti hos atau perbelanjaan lain yang ditanggung oleh hos yang berkaitan dengan kecederaan dan kemusnahan orang lain atau harta benda mereka semasa perkongsian kediaman di Penyenaraian.

 1. Penginapan Dilindungi

Insurans Hos Jepun melindungi Penyenaraian* yang dimiliki, digunakan atau diuruskan oleh untuk Perniagaan Perkongsian Kediaman.

(*) Penyenaraian bermaksud kemudahan yang telah diluluskan di bawah Akta Perniagaan Hotel, yang diperakukan di bawah Akta Zon Khas Strategik Kebangsaan, tercatat di bawah Akta Perniagaan Penginapan Persendirian, atau kemudahan lain bagi perniagaan penginapan yang serupa dijalankan; dengan syarat semua syarat yang berikut dipenuhi:

 • Kemudahan ini dimiliki atau disewa oleh hos;
 • Kemudahan ini disenaraikan di laman web Airbnb; dan
 • Kemudahan ini ditempah dan digunakan oleh seseorang yang telah bersetuju dengan syarat perkhidmatan Airbnb dan menggunakan laman web Airbnb. Kemudahan penginapan termasuk rumah bergerak, bas, kereta berkhemah, ran, dan kemudahan lain yang diletakkan dan digunakan sebagai kemudahan penginapan. Bot dan kenderaan air juga termasuk dalam kategori ini jika digunakan sebagai kemudahan penginapan.
 1. Hos

Hos bermaksud orang yang terlibat dalam (*)Perniagaan Perkongsian Kediaman.

 1. Tetamu/Tetamu

Tetamu bermaksud pengguna Perniagaan Perkongsian Kediaman (*), termasuk mereka yang telah dijemput oleh pengguna dan mereka yang menggunakan Perniagaan Perkongsian Kediaman secara bersama.

(*) Perniagaan Perkongsian Kediaman bermaksud perniagaan hotel yang dinyatakan dalam Akta Perniagaan Hotel (Akta No. 138 tahun 1948), perniagaan yang dinyatakan dalam Akta Kawasan Khas Strategi Kebangsaan (Akta No. 107 tahun 2013), atau perniagaan penginapan perumahan yang dinyatakan dalam Akta Perniagaan Penginapan Perumahan (Akta No. 65 tahun 2017), atau perniagaan penginapan lain yang serupa, dan sebarang aktiviti yang dijalankan di dalam atau di luar Penyenaraian tersebut yang berkaitan dengan perkhidmatan di atas, yang dijalankan menurut transaksi menggunakan Platform Digital Airbnb.

Perlindungan insurans (syarat mengenai liabiliti)

Had atas yang terpakai semasa tempoh insurans ialah ¥100,000,000 JPY bagi setiap kemalangan.

Pengecualian perlindungan

Item utama yang tidak dilindungi oleh Insurans Hos Jepun (klausa mengenai pampasan untuk kemalangan kerosakan harta benda)

Item yang tidak termasuk dalam Penyenaraian:

 • Mata wang, wang, logam berharga dalam bentuk bulion, nota atau sekuriti.
 • Tanah, air atau apa-apa bahan lain di dalam atau di atas tanah; Walau bagaimanapun, ini tidak akan terpakai kepada penambahbaikan tanah yang terdiri daripada seni taman, laluan jalan raya dan kaki lima (tetapi akan terpakai kepada mana-mana tanah tambahan atau tanah di bawah harta tersebut) atau air yang terkandung di dalam mana-mana tangki tertutup, mana-mana sistem paip atau mana-mana peralatan pemprosesan lain.
 • Haiwan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, haiwan ternakan dan haiwan peliharaan.
 • Kayu berdiri dan tanaman.
 • Kenderaan air, pesawat, kapal angkasa dan satelit; Walau bagaimanapun, ini tidak akan terpakai kepada mana-mana kenderaan air yang tidak dikendalikan dan sedang digunakan sebagai Penyenaraian.
 • Kenderaan; Walau bagaimanapun, ini tidak boleh menggantikan mana-mana kenderaan yang tidak dikendalikan dan digunakan sebagai Penyenaraian.
 • Lombong bawah tanah atau lombong syaf atau apa-apa harta dalam lombong atau syaf tersebut.
 • Empangan, benteng dan tanggul.
 • Penginapan dalam transit.
 • Talian penghantaran dan pengedaran melebihi 305 meter dari Penyenaraian.

Kes-kes utama di mana wang insurans tidak dibayar:

 • Perang, penggunaan kekerasan oleh negara asing, revolusi, rampasan kerajaan, perang saudara, pemberontakan bersenjata, atau insiden atau rusuhan lain yang serupa.
 • Kerosakan yang disebabkan oleh kesan sinaran, letupan atau bahaya lain disebabkan oleh tindak balas nuklear atau pereputan nukleus atom bahan api nuklear atau bahan sumber nuklear, unsur radioaktif, radioisotop atau bahan yang dicemari oleh bahan tersebut, atau kemalangan yang dikaitkan dengannya, tidak termasuk tindak balas nuklear atau pereputan nuklear radioisotop untuk kegunaan perubatan, saintifik, atau industri.
 • Keganasan.
 • Ancaman sebenar atau ugutan berniat jahat penggunaan bahan-bahan biologi atau kimia beracun.
 • Kerosakan kepada Penyenaraian yang berlaku dalam tempoh selain daripada tempoh Penyenaraian digunakan oleh tetamu.
 • Kerosakan yang disebabkan oleh salah laku yang disengajakan atau kecuaian hos.
 • dll.

Kes utama jika wang insurans tidak dibayar (klausa mengenai pampasan untuk liabiliti atas kerosakan)

 • Perang, penggunaan kekeraasan oleh negara asing, revolusi, rampasan kerajaan, perang saudara, pemberontakan bersenjata, atau insiden atau rusuhan lain yang serupa.
 • Kerosakan yang disebabkan oleh kesan sinaran, letupan atau bahaya lain disebabkan oleh tindak balas nuklear atau pereputan nukleus atom bahan api nuklear atau bahan sumber nuklear, unsur radioaktif, radioisotop atau bahan yang dicemari oleh bahan tersebut, atau kemalangan yang dikaitkan dengannya, tidak termasuk tindak balas nuklear atau pereputan nuklear radioisotop untuk kegunaan perubatan, saintifik, atau industri.
 • Kerosakan yang disebabkan oleh salah laku hos yang disengajakan.
 • Liabiliti kepada saudara-mara yang tinggal dengan Hos.
 • Liabiliti yang timbul daripada kecacatan fizikal yang ditanggung oleh pekerja hos semasa melaksanakan kerja untuk hos.
 • Dalam kes jika terdapat perjanjian khas mengenai pampasan untuk kerosakan antara hos dan orang lain, liabiliti ditentukan oleh perjanjian tersebut.
 • Liabiliti yang disebabkan oleh air sisa atau pelepasan.
 • Liabiliti yang timbul daripada kerja profesional yang dijalankan oleh peguam, peguam asing berdaftar, akauntan awam yang diperakukan, akauntan cukai, arkitek, pereka bentuk, penyiasat tanah dan perumahan, penyiasat kehakiman, penyiasat pentadbiran, doktor haiwan, atau orang lain yang serupa dengannya.
 • Liabiliti yang timbul daripada pemilikan, penggunaan, atau pengurusan mana-mana pesawat, kereta, atau kapal atau kenderaan di luar Penyenaraian, tidak termasuk sebarang kerosakan akibat penggunaan atau pengurusan kereta atau kapal atau kenderaan di luar kemudahan semasa menggunakan kereta atau kapal atau kenderaan tersebut di luar kemudahan sebagai Penyenaraian.
 • Liabiliti yang timbul daripada kerja-kerja pembinaan kemudahan yang disewakan, seperti pengubahsuaian, lanjutan atau perobohan, tidak termasuk jika hos terlibat dalam kerja-kerja usahanya sendiri.
 • dll.

Tuntutan insurans

Notis kemalangan

Jika hos melihat kecederaan atau kerosakan harta benda tetamu atau pihak ketiga, hos perlu memaklumkan Airbnb dengan segera kerana insurans mungkin terpakai. Begitu juga, jika hos menyedari kerosakan harta benda yang dimilik atau diuruskan oleh hos, hos perlu memaklumkan Airbnb apabila mereka dan tetamu mereka tidak dapat mencapai persetujuan untuk menyelesaikan kes ini dalam tempoh 72 jam selepas menghubungi tetamu kerana insurans mungkin terpakai.

Permintaan untuk penyerahan polisi insurans

Gambaran keseluruhan Insurans Hos Jepun ini tidak termasuk semua terma polisi insurans. Untuk memohon salinan polisi insurans, sila hubungi Marsh Japan, Inc. dan sertakan maklumat akaun Airbnb anda.

Syarikat Insurans penaja jaminan

Sompo Japan Insurance Inc.