Langkau ke kandungan
Gunakan kekunci anak panah atas dan bawah untuk menavigasi cadangan.
Langkau ke kandungan bantuan utama

Bagaimanakah saya boleh pra-luluskan tetamu?

Apabila anda menghantar pra-kelulusan, anda memberi peluang 24 jam kepada tetamu untuk mengesahkan tempahan tanpa perlu menunggu apa-apa tindakan lanjut daripada anda.

Anda hanya boleh menghantar pra-kelulusan jika anda sudah bersedia untuk mengesahkan tempahan. Jika tetamu menempah ruang anda dalam masa 24 jam, tempahan tersebut akan disahkan secara automatik.

Untuk memberi pra-kelulusan kepada tetamu:

 1. Pergi ke Inbox di airbnb.com
 2. Buka jalur mesej anda dengan tetamu
 3. Klik Pra-luluskan
 4. Jika anda pra-luluskan berbilang tetamu pada tarikh yang sama, beritahu setiap tetamu bahawa ada orang lain turut berminat membuat tempahan

Ada beberapa perkara lagi yang anda perlu tahu tentang pra-kelulusan:

 • Kalendar penyenaraian anda masih akan ditanda sebagai tersedia apabila anda menawarkan pra-kelulusan kepada tetamu.
 • Anda boleh menawarkan pra-kelulusan kepada lebih daripada seorang tetamu pada tarikh yang sama. Apabila ruang sudah diisi, tetamu lain akan diberitahu secara automatik.
 • Tetamu ada masa 24 jam untuk menerima pra-kelulusan anda sebelum ia luput.
 • Jika pra-kelulusan luput, tetamu perlu menghantar pertanyaan atau permohonan lain untuk membuat tempahan. Pertanyaan atau permohonan baru tersebut masih akan mencerminkan harga pra-kelulusan asal. Anda perlu menarik balik pra-kelulusan asal anda untuk menunjukkan harga baru.
 • Pra-kelulusan tidak akan mengatasi syarat-syarat tempahan anda.

Membuang pra-kelulusan

Jika tetamu belum menerima pra-kelulusan dan keadaan anda telah berubah, anda boleh membuang pra-kelulusan. Pada masa ini, anda hanya boleh buang pra-kelulusan di komputer desktop.

Untuk membuang pra-kelulusan:

 1. Pergi ke Inbox di airbnb.com
 2. Buka jalur mesej dengan tetamu
 3. Klik Buang Pra-kelulusan

Kenapa saya tidak boleh buang pra-kelulusan?

Jika anda tidak nampak pilihan untuk memberi pra-kelulusan kepada tetamu, ia bermakna kalendar anda disekat pada sebahagian atau semua tarikh tempahan tetamu.

Untuk menghantar pra-kelulusan, edit kalendar anda untuk menunjukkan penyenaraian anda tersedia.