Dapatkan kupon percuma Airbnb!
Dapatkan sehinggaRM330 untuk setiap rakan yang anda jemput.

Dapatkan sehingga RM330 untuk setiap orang yang anda jemput.

Jemput rakan-rakan anda ke Airbnb melalui e-mel, atau kongsikan kod rujukan anda di Facebook atauTwitter.
Apabila anda menghantar kepada rakan anda RM120 kredit Airbnb, anda akan mendapat RM60 apabila mereka mengembara dan RM270 apabila mereka menjadi hos.
Kredit perjalanan anda yang tersedia akan ditunjukkan secara automatik di halaman daftar keluar dalam bentuk kupon.

Terma dan Syarat Rujukan