Jana wang perbelanjaan dengan Airbnb! Dapatkan sehingga RM90untuk setiap rakan yang anda jemput.

Jana wang perbelanjaan dengan Airbnb! Dapatkan sehingga RM90untuk setiap rakan yang anda jemput.

Anda boleh menjemput rakan-rakan anda ke Airbnb melalui e-mel atau dengan berkongsi pautan jemputan anda di media sosial. Rakan anda akan menerima diskaun sehingga RM165 untuk perjalanan pertama mereka, dan anda akan mendapat RM60 bagi setiap orang yang melengkapkan penginapan yang layak dan RM30 untuk setiap orang yang menyertai pengalaman yang layak. Kredit anda yang tersedia akan muncul di halaman pembayaran.

Terma dan Syarat Rujukan