Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Cara kami memberi peluang untuk hos turut serta

  Memperkenalkan Lembaga Penasihat Hos Airbnb dan Endowmen Hos Airbnb.
  Oleh Airbnb pada 30 Okt 2020
  Bacaan 6 minit
  Dikemas kini pada 28 Apr 2021

  Memandangkan Airbnb sedang bersiap sedia untuk menjadi syarikat awam, kami menumpukan perhatian kepada perkongsian kami dengan hos. Setelah bekerjasama dengan para pemimpin hos di seluruh dunia, kami akan melancarkan program rasmi untuk membolehkan hos turut serta, dan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kejayaan syarikat kami.

  Ia terdiri daripada dua bahagian yang sama pentingnya:
  • Lembaga Penasihat Hos Airbnb: Kumpulan hos yang pelbagai di Airbnb yang bertemu secara kerap dengan eksekutif Airbnb untuk menyuarakan hasrat komuniti hos dan memastikan idea hos didengari
  • Endowmen Hos Airbnb: Dana yang akan menyokong komuniti hos kami sekarang dan pada masa depan, yang kami jangka akan dibiayai pada mulanya dengan 9.2 juta saham Airbnb

  Memberikan anda peluang untuk turut serta bermakna melabur dalam program dan inisiatif yang menyokong komuniti hos—dan membantu memastikan suara anda didengari apabila kami mengambil langkah seterusnya sebagai syarikat.

  Kami tahu anda ada soalan, jadi berikut adalah beberapa jawapannya.

  Apakah peranan Lembaga Penasihat Hos? Apa yang mereka boleh pengaruhi?
  Lembaga Penasihat akan menjadi suara untuk hos Airbnb kepada kepimpinan Airbnb. Kami menjangkakan ahli-ahli Lembaga Penasihat akan bertemu dengan Airbnb setiap bulan, dan mengadakan Forum Lembaga Penasihat
  dengan para eksekutif setiap tahun untuk membentangkan cadangan yang dikumpulkan daripada komuniti hos—selain berkongsi maklumat terkini secara tetap dengan komuniti mengenai kemajuan kami.

  Salah satu bahagian peranan mereka yang penting ialah memaklumkan cara kami memilih untuk melabur dalam Endowmen Hos Airbnb apabila dana tersedia untuk diagihkan. Ini mungkin termasuk perubahan dasar, program geran, dan konsep produk baharu. Sebelum itu, Lembaga Penasihat masih boleh mempengaruhi hala tuju dan rancangan jangka panjang Airbnb.

  Siapakah yang akan menjadi Lembaga Penasihat Hos dan bagaimanakah mereka dipilih?

  Untuk tahun 2021, Lembaga Penasihat akan terdiri daripada 10 hingga 15 ahli Program Pemimpin Hos kami—termasuk hos yang aktif di Pusat Komuniti kami. Kami mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan perwakilan yang pelbagai, merangkumi rantau, bangsa, jantina, latar belakang sosioekonomi, dan jenis hos.

  Penggal pertama mereka akan berlangsung selama setahun, dan mereka akan bertanggungjawab untuk menentukan kriteria dan proses pemilihan untuk ahli Lembaga Penasihat akan datang. Anda akan diperkenalkan kepada mereka menjelang akhir tahun ini.

  Bagaimanakah Lembaga Penasihat Hos akan mewakili saya kepada kepimpinan Airbnb?
  Peranan Lembaga Penasihat adalah untuk membantu memastikan hos mendapat tempat untuk bersuara.

  • Mereka akan menjadi perantara rasmi antara hos Airbnb dan kepimpinan Airbnb, mengambil bahagian dalam mesyuarat bulanan dengan Airbnb dan Forum Lembaga Penasihat rasmi setiap tahun untuk membentangkan idea hos
  • Mereka akan berkongsi keputusan dan maklumat terkini daripada mesyuarat mereka dengan komuniti hos secara tetap
  • Untuk kumpulan sulung, mereka juga akan menentukan proses pemilihan untuk ahli Lembaga Penasihat akan datang dan membangunkan proses rasmi untuk mengumpul idea daripada komuniti hos
  Lembaga Penasihat Hos bergantung kepada sesi maklum balas dan bengkel berterusan yang kami jalankan untuk mengumpul input anda dan membantu memastikan suara anda didengari. Berdasarkan semangat ini, kami ingin memberi peluang kepada ahli Lembaga Penasihat untuk memaklumkan elemen utama program ini. Kami akan mula bertemu dengan ahli Lembaga Penasihat ulung kami selewat-lewatnya pada penghujung tahun ini, kerana kami ingin menyertakan panduan mereka dari peringkat awal lagi.

  Bagaimana saya boleh menghantar idea? Bagaimana saya boleh mendapat tahu sama ada idea saya akan dipertimbangkan?
  Kami akan bekerjasama dengan Lembaga Penasihat Hos sulung untuk membina proses formal untuk hos mengemukakan idea yang akan dipanjangkan kepada pemimpin Airbnb dalam Forum Lembaga Penasihat rasmi. Kami bercadang untuk berkongsi butiran lanjut tentang perkara ini apabila kami memperkenalkan ahli-ahli Lembaga Penasihat.

  Apakah itu endowmen?
  Endowmen adalah entiti kewangan yang digunakan untuk memegang dana—dalam hal ini saham— yang diwujudkan untuk tujuan tertentu atau program yang ditentukan oleh organisasi. Dalam banyak kes, ia dikaitkan dengan organisasi bukan untung atau universiti.

  Ia membolehkan sokongan jangka panjang diberikan dengan memegang “amaun prinsipal” (dalam kes ini, sasaran $1 bilion), dan membuat pelaburan yang memberikan faedah atau pertumbuhan pada amaun prinsipal, apabila tersedia.

  Ini contohnya. Sebuah universiti mungkin mempunyai endowmen $100 juta, dengan pertumbuhan faedah 5% setahun. Ini memberi universiti $5 juta setahun untuk melabur dalam perkara seperti biasiswa tanpa mengurangkan dana.

  Apakah Endowmen Hos Airbnb?
  Jika Airbnb berjaya, hos akan menikmati sebahagian daripada kejayaan tersebut. Endowmen Hos ialah dana yang dicipta oleh Airbnb yang kami jangkakan pada awalnya akan dibiayai dengan 9.2 juta saham Airbnb. Jika dan apabila ia mencecah nilai $1 bilion, kami bercadang untuk mula menggunakan amaun melebihi $1 bilion untuk membiayai program dan cadangan yang menyokong hos di Airbnb.

  Satu maklum balas utama yang kami terima daripada hos semasa kami mereka bentuk program ini adalah untuk membolehkan fleksibiliti. Sebab itulah kami akan meminta idea dan maklum balas baharu daripada komuniti hos tentang cara endowmen boleh digunakan—dan sebab program yang kami biayai dari tahun ke tahun mungkin berubah berdasarkan maklum balas tersebut.

  Bagaimana endowmen tersebut akan diagihkan?
  Endowmen ini dicipta untuk memberi manfaat kepada hos, dan pengagihan dana dalam tahun tertentu akan dipengaruhi oleh maklum balas hos dan Lembaga Penasihat Hos kami. Ia mungkin akan terfokus kepada sekumpulan kecil hos yang memerlukan sokongan atau telah mencapai perkembangan tertentu—atau akan dilaburkan dalam produk baharu yang akan memberi manfaat kepada semua orang.

  Contoh program berpotensi yang pernah disuarakan dalam bengkel hos termasuk:

  • Dana kecemasan untuk hos semasa krisis
  • Pelaburan dalam produk baharu untuk menyokong kejayaan hos
  • Pembayaran tahunan kepada sekumpulan hos terpilih yang paling mengetengahkan misi Airbnb
  • Program geran untuk menyokong kos pendidikan untuk hos dan keluarga mereka

  Program ini akan bersifat fleksibel, dan berdasarkan penemuan daripada Dana Bantuan Superhost 2020, hos akan dapat mempengaruhi cara ia dilaburkan dalam komuniti setiap tahun apabila diagihkan.

  Kami mahu panduan Lembaga Penasihat Hos dari peringkat awal, jadi kami akan bertemu dengan mereka menjelang akhir tahun untuk berunding dengan mereka tentang pendekatan kami.

  Siapa yang akan membuat keputusan tentang cara wang digunakan?
  Niat kami adalah untuk mencipta endowmen berkekalan yang akan memberi manfaat kepada hos dan dibentuk oleh idea dan maklum balas hos. Walaupun Airbnb akhirnya akan diberi kuasa untuk menjadi pembuat keputusan tunggal tentang cara mengagihkan dana, kami akan berbuat demikian dengan nasihat dan maklum balas daripada komuniti hos.

  Lembaga Penasihat Hos akan bertemu dengan eksekutif Airbnb secara tetap untuk membentangkan idea—termasuk Forum Lembaga Penasihat untuk mengemukakan idea daripada komuniti hos.

  Jika syarikat mempunyai kata putus tentang penyaluran dana tersebut, adakah endowmen itu benar-benar ditentukan oleh hos?
  Program ini hanya akan berjaya jika hos berasa diperkasakan dan disokong olehnya. Itulah sebabnya kami melihatnya sebagai sebahagian daripada keseluruhan yang lebih besar. Niat kami adalah untuk mencipta satu set program yang memberikan hos suara, proses cadangan formal, dan dana yang bermakna untuk menentukan cara kami melabur dalam komuniti hos dari semasa ke semasa.

  Walaupun Airbnb akan menjadi pembuat keputusan tunggal terhadap semua pelaburan, cadangan yang kami biayai akan datang daripada atau ditentukan oleh komuniti hos kami.

  Mengapa anda menunggu sehingga endowmen mencecah nilai $1 bilion sebelum mengeluarkan dana?
  Endowmen ini adalah pelaburan jangka panjang untuk hos kami, dan ia diharapkan akan terus kekal selagi Airbnb wujud. Kami mahu kejayaan itu dapat menyokong bukan sahaja hos pada hari ini, tetapi hos pada masa akan datang yang menyertai komuniti Airbnb.

  Membenarkan endowmen berkembang kepada $1 bilion pada peringkat awal akan memberi kami lebih banyak peluang untuk mengeluarkan dana daripada endowmen tersebut untuk cadangan dan program baharu pada masa hadapan, untuk memastikan pembiayaan cadangan hos dapat dilakukan dalam jangka masa yang panjang.

  Kami akan sentiasa memaklumkan anda tentang nilai dana ini, dan sebelum mencecah ambang $1 bilion, kami akan terus mengumpul maklum balas dan cadangan daripada komuniti dan memberi pembiayaan seperti yang kami lakukan hari ini.

  Bagaimana jika nilai endowmen ini menurun atau tidak pernah mencecah $1 bilion?
  Kami berharap endowmen ini akan mencecah nilai $1 bilion, dan kami boleh membuat sumbangan saham tambahan, hingga 2% daripada nilai syarikat, kepada endowmen ini dari masa ke masa.

  Sementara itu, kami akan terus melabur dalam idea dan cadangan yang dicetuskan oleh komuniti hos seperti yang dilakukan hari ini, dengan bantuan dan pengaruh Lembaga Penasihat Hos kami.

  Apakah geran komuniti Airbnb dan bagaimanakah ia berfungsi?
  Sebelum endowmen mencecah nilai $1 bilion, kami merancang untuk menyediakan geran sebanyak $10 juta setiap tahun, dibiayai terus oleh Airbnb, untuk menyokong organisasi bukan untung atau inisiatif dalam komuniti tempatan hos. Lembaga Penasihat Hos boleh mempengaruhi orang yang kami sokong berdasarkan maklum balas hos.

  Bagaimana anda membangunkan inisiatif ini?
  Kami membangunkan inisiatif ini dengan banyak maklum balas daripada hos. Melalui beberapa bengkel dan kumpulan fokus dengan pelbagai jenis hos, kami mula mengumpulkan maklum balas pada tahun 2019 dan 2020. Skop penuh akan direka bersama dengan hos—ini bukan sahaja selaras dengan wawasan kami, tetapi juga hasil langsung daripada bengkel kami dengan hos sepanjang tahun lepas.

  Airbnb
  30 Okt 2020
  Adakah ini membantu?