Dasar Tanpa Diskriminasi

Komitmen Kami terhadap Penyertaan dan Rasa Hormat

Dasar Airbnb ialah komuniti terbuka yang komited untuk menyatukan individu dengan menggalakkan pengalaman bersama yang bermakna antara individu di seluruh dunia. Komuniti kami merangkumi jutaan individu dari semua pelosok dunia. Komuniti yang sangat berbagai-bagai ini terdiri daripada individu dengan budaya, nilai dan norma yang berbeza-beza.

Komuniti Airbnb bertekad untuk membentuk dunia yang menerima dan menghormati individu dari semua latar belakang, tanpa mengira asal-usul mereka. Komitmen ini berakar daripada dua prinsip asas yang perlu dipegang oleh hos dan tetamu Airbnb: penyertaan dan rasa hormat. Komitmen kami terhadap prinsip ini membolehkan setiap ahli komuniti Airbnb berasa diterima di platform kami tanpa mengira kedudukan, asal-usul, agama atau kegemaran mereka. Airbnb memperakui bahawa sesetengah bidang kuasa membenarkan atau memerlukan pembezaan antara individu berdasarkan faktor seperti negara asal, jantina, status perkahwinan atau orientasi seksual, jadi kami akan memastikan hos tidak melanggar undang-undang tempatan atau mengambil tindakan yang boleh menyebabkan mereka tertakluk pada liabiliti undang-undang. Airbnb akan menyediakan panduan tambahan dan melaraskan dasar tanpa diskriminasi ini untuk mencerminkan keizinan dan keperluan sedemikian dalam bidang kuasa yang berkenaan.

Walaupun kami berpendapat bahawa sememangnya sukar untuk mengekalkan keharmonian sesama individu, namun kami yakin bahawa Airbnb dapat memupuk sifat empati dan kesefahaman antara budaya. Kami akan cuba sedaya upaya untuk menghapuskan semua bentuk prejudis dan diskriminasi yang menyalahi undang-undang serta sikap tidak bertoleransi daripada platform kami. Walaupun undang-undang mungkin mewajibkan kami berbuat demikian, kami turut mahu memupuk budaya dalam komuniti Airbnb—hos, tetamu dan individu yang mungkin mahu menggunakan platform kami—yang bukan sekadar mematuhi undang-undang. Atas matlamat ini, pekerja, hos serta tetamu Airbnb bersetuju untuk membaca dan bertindak mengikut dasar berikut untuk memperkukuhkan komuniti kami dan merealisasikan matlamat kami untuk memastikan setiap individu berasa diterima dan dialu-alukan di mana-mana sahaja.

 • Penyertaan – Kami mengalu-alukan tetamu daripada semua latar belakang dengan layanan baik yang tulus ikhlas serta minda terbuka. Apabila anda menyertai Airbnb, sama ada sebagai hos atau tetamu, anda akan menjadi sebahagian daripada komuniti yang mempraktikkan penyertaan. Ketidakadilan, prejudis, perkauman dan kebencian tidak diterima di platform kami atau dalam komuniti kami. Sementara hos perlu mematuhi semua undang-undang berkenaan yang menghalang diskriminasi berdasarkan faktor seperti bangsa, agama, negara asal dan lain-lain seperti yang dinyatakan di bawah, kami pula komited untuk melakukan lebih daripada sekadar mematuhi keperluan minimum yang ditentukan oleh undang-undang.
 • Rasa Hormat Kami saling menghormati semasa berinteraksi antara satu sama lain. Airbnb memaklumi bahawa undang-undang tempatan dan norma budaya berbeza-beza dan meminta hos serta tetamu mematuhi undang-undang tempatan dan saling berinteraksi dengan penuh hormat, walaupun jika terdapat percanggahan pandangan dengan kepercayaan dan didikan mereka. Ahli Airbnb membawa pelbagai pengalaman latar belakang, kepercayaan dan adat kepada komuniti kami. Dengan menghubungkan individu daripada pelbagai latar belakang, Airbnb memupuk kesefahaman dan penghargaan yang lebih mendalam terhadap ciri-ciri bersama yang dikongsi oleh manusia dan menghakis prejudis yang lahir daripada tanggapan salah, maklumat salah dan salah faham.

Panduan Khusus untuk Hos di Amerika Syarikat

Sebagai panduan umum, kami perlu memahami semua undang-undang persekutuan, negeri dan tempatan berkenaan yang dikenakan pada perumahan dan tempat penginapan umum. Hos perlu menghubungi khidmat pelanggan Airbnb jika mereka mempunyai pertanyaan tentang kewajipan mereka untuk mematuhi Dasar Tanpa Diskriminasi Airbnb ini. Airbnb akan mengeluarkan panduan lanjut tentang dasar diskriminasi untuk bidang kuasa di luar Amerika Syarikat pada masa hadapan. Berpandukan prinsip tersebut, komuniti hos kami di A.S. akan mematuhi undang-undang ini sewaktu mempertimbangkan untuk menerima tetamu atau menjadi hos:

Bangsa, Warna Kulit, Keetnikan, Negara Asal, Agama, Orientasi Seksual, Jantina atau Status Perkahwinan

 • Hos Airbnb tidak boleh
  • Menolak tetamu berdasarkan bangsa, warna kulit, keetnikan, negara asal, agama, orientasi seksual, jantina atau status perkahwinan.
  • Mengenakan terma atau syarat yang berbeza berdasarkan bangsa, warna kulit, keetnikan, negara asal, agama, orientasi seksual, jantina atau status perkahwinan.
  • Menyiarkan penyenaraian atau membuat pernyataan yang menolak atau memilih tetamu berdasarkan bangsa, warna kulit, keetnikan, negara asal, agama, orientasi seksual, jantina atau status perkahwinan.

Jantina

 • Hos Airbnb tidak boleh
  • Enggan menyewa kepada tetamu berdasarkan jantina melainkan hos berkongsi tempat tinggal (sebagai contoh, tandas, dapur atau ruang tamu) dengan tetamu.
  • Mengenakan terma atau syarat yang berbeza berdasarkan jantina melainkan hos berkongsi tempat tinggal dengan tetamu.
  • Menyiarkan penyenaraian atau membuat penyataan yang menolak atau memilih tetamu berdasarkan jantina, melainkan hos berkongsi tempat tinggal dengan tetamu.
 • Hos Airbnb boleh
  • Menyediakan unit hanya untuk tetamu yang sama jantina dengan hos jika hos berkongsi tempat tinggal dengan tetamu.

Kelainan Upaya

 • Hos Airbnb tidak boleh:
  • Menolak tetamu berdasarkan kelainan upaya sebenar atau tanggapan.
  • Mengenakan terma atau syarat yang berbeza atas sebab kelainan upaya tetamu.
  • Menukar pendapat mereka tentang sama ada unit tersebut menepati keperluan tetamu kelainan upaya untuk tetamu tertentu sahaja.
  • Bertanyakan tentang kewujudan atau keamatan kelainan upaya tetamu atau kaedah yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan kelainan upaya tetamu. Jika tetamu menyebut tentang kelainan upaya mereka, hos boleh dan harus berbincang dengan mereka untuk menentukan sama ada penyenaraian itu memenuhi keperluan tetamu.
  • Menghalang atau mengehadkan penggunaan peranti pergerakan.
  • Mengenakan caj sewaan tambahan atau yuran lain untuk tetamu kelainan upaya.
  • Menyiarkan penyenaraian atau membuat penyataan yang menolak atau memilih tetamu berdasarkan faktor kelainan upaya tetamu.
  • Enggan berkomunikasi dengan tetamu melalui kaedah yang mudah diakses atau tersedia, termasuk mesin penyampaian (bagi individu cacat pendengaran) dan e-mel (bagi individu cacat penglihatan yang menggunakan pembaca skrin).
  • Enggan menyediakan penginapan yang sesuai, termasuklah kefleksibelan apabila tetamu kelainan upaya meminta perubahan kecil dalam peraturan rumah, seperti membawa haiwan bantuan yang diperlukan atas sebab kelainan upaya mereka atau menggunakan ruang letak kereta yang terdekat dengan unit tersebut. Apabila tetamu meminta penginapan sedemikian, hos dan tetamu harus berbincang untuk mencari cara yang boleh disetujui oleh kedua-dua pihak untuk memastikan unit tersebut menepati keperluan tetamu.
 • Hos Airbnb boleh:
  • Menyediakan maklumat dengan fakta yang tepat tentang ciri kemudahan unit (atau kekurangannya) agar tetamu kelainan upaya dapat menilai sama ada unit tersebut sesuai untuk mereka.

Pilihan Peribadi

 • Hos Airbnb boleh
  • Melainkan seperti yang dinyatakan di atas, hos Airbnb boleh menolak sewaan berdasarkan faktor yang dilarang oleh undang-undang. Sebagai contoh, melainkan dilarang oleh undang-undang, hos Airbnb boleh menolak sewaan tetamu yang membawa haiwan peliharaan atau tetamu yang merokok.
  • Meminta tetamu menghormati sekatan makanan di tempat penyenaraian, (sebagai contoh, hos yang mengamalkan gaya pemakanan Kosher atau vegetarian mungkin akan meminta tetamu menghormati sekatan sedemikian semasa menggunakan dapur).
  • Tiada apa-apa perkara dalam dasar ini yang menghalang hos daripada menolak tetamu berdasarkan ciri yang tidak dilindungi oleh undang-undang hak sivil atau berkenaan dengan kelas yang dilindungi. Sebagai contoh, hos Airbnb boleh menolak tetamu yang mahu merokok di dalam unit atau mengenakan sekatan pada bilangan tetamu di dalam unit.

Apabila tetamu ditolak.Hos harus peka bahawa tiada individu yang suka ditolak. Walaupun hos mungkin mempunyai dan menyampaikan sebab yang sah untuk menolak tetamu, penolakan ini mungkin akan menyebabkan ahli komuniti kami berasa dikecualikan atau tidak diterima. Hos harus cuba dengan sedaya upaya untuk menerima tetamu daripada semua latar belakang. Hos yang menunjukkan ciri-ciri penolakan tetamu daripada kelas yang dilindungi (walaupun dengan sebab yang sah) mungkin menjejaskan keeratan komuniti kami dengan membuat tetamu berasa tidak diterima dan Airbnb berhak menyekat hos yang menunjukkan ciri-ciri sedemikian daripada platform Airbnb buat sementara waktu.

Apakah yang akan berlaku apabila hos tidak mematuhi dasar ini?

Jika penyenaraian tertentu mengandungi maklumat yang bercanggah dengan dasar tanpa diskriminasi ini, hos akan diminta untuk mengalih keluar maklumat tersebut dan mengesahkan pemahaman dan hasratnya untuk mematuhi dasar ini serta prinsip yang berkaitan. Mengikut budi bicara kami, Airbnb turut boleh mengambil tindakan setakat dan termasuk menyekat hos daripada platform Airbnb.

Jika hos menolak tetamu dengan cara yang tidak wajar berdasarkan kelas yang dilindungi atau menggunakan bahasa yang menunjukkan bahawa tindakannya didorong oleh faktor yang dilarang oleh dasar ini, Airbnb akan mengambil tindakan untuk menguatkuasakan dasar ini, sehingga dan termasuk penyekatan hos daripada platform.