Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  AirCover untuk Hos baharu dan dipertingkatkan

  Perlindungan menyeluruh. Sentiasa disertakan, sentiasa percuma. Hanya di Airbnb.
  Oleh Airbnb pada 11 Mei 2022
  Bacaan 5 minit
  Dikemas kini pada 21 Jul 2023

  Pengesahan identiti tetamu

  Teknologi penyaringan tempahan

  Lebih banyak perlindungan kerosakan

  Proses bayaran balik yang lebih mudah

  Airbnb
  11 Mei 2022
  Adakah ini membantu?